Cahiers

Lied tegen het licht

Cahier 40

Auteurs: J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra
Jaar: 1998
Aantal blz.: 136
ISBN nr: 9050460372

* UITVERKOCHT *

 

Handreiking bij het toetsen van gezangen

'Het kerklied' is alom flink in beweging. Her en der worden nieuwe bundels samengesteld. In sommige kerken zingt men daaruit, andere kerken doen aan deze vernieuwing niet mee, weer andere blijven bij de oude vertrouwde psalmen. Ook kerkleden reageren heel verschillend: de een juicht de nieuwe liederen toe, de ander is er bezorgd over. 

De directe aanleiding voor deze brochure was de selectie van 255 liederen uit het Liedboek voor de kerken, die door Deputaten Kerkmuziek ter toetsing zijn voorgelegd aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). 'Toetsing' veronderstelt normen - maar aan welke normen moeten we toetsen?

Dit cahier is bedoeld als handreiking bij deze toetsing. Een brede handreiking. Zo wordt besproken wat de plaats van liederen in de liturgie is en hoe er in het verleden over gezangen werd gedacht. Ook poëtische aspecten komen aan de orde. Er is gekeken naar theologische achtergronden van de aangeboden liederen. In een apart hoofdstuk worden allerlei criteria voor een goed kerklied overwogen. Tegen die achtergrond proberen de auteurs ook verder te kijken dan de aangeboden selectie. Gods Woord is een licht op ons pad. De liederen die zijn aangeboden wilden de schrijvers tegen dat licht houden.
Bij wijze van voorbeeld zijn in een bijlage concrete liedbesprekingen toegevoegd.

Drs. J.P.C. Vreugdenhil (1952) is automatiseerder en kerkorganist in Pijnacker. H. Vreugdenhil-Busstra (1949) heeft Nederlands gestudeerd. Zij hebben zes kinderen. Samen houden ze zich al jaren op verschillende manieren met het kerklied bezig. Eerder gebeurde dat onder andere door het organiseren van sing-ins, later ook door achtergronden van liturgie en kerklied te bestuderen.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost