Cahiers

De charismatische beweging en wij...

Cahier 32

Auteur: Prof. dr. J.W. Maris
Jaar: 1996
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9050460291

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

Dr. J.W. Maris (1941) is hoogleraar in de dogmatische vakken aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn.
Professor Maris studeerde in Apeldoorn, deed daar kandidaatsexamen. Het doktoraalexamen deed hij aan de Vrije Universiteit. Van 1967 tot 1975 was hij predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Vlissingen. Daarna (1975-1993) diende hij de kerk van Hilversum Centrum. 

In 1992 promoveerde hij op een dissertatie getiteld 'Geloof en ervaring'. -Van Wesley tot de Pinksterbeweging- bij prof. dr. J. van Genderen te Apeldoorn.
Dr. J.W. Maris volgde professor Van Genderen op en inaugureerde op 1 september 1993 in Apeldoorn met een rede over: 'Schepping en verlossing' - het kader van een bijbelse spiritualiteit -.
Van zijn hand verscheen in 1995: Andrew Murray (1828-1927). - Profiel van zijn opwekkingstheologie -.
Professor Maris verleent medewerking aan de dit jaar te verschijnen dogmatische bundel 'Gegrond Geloof.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost