Cahiers

Van God gezonden

Cahier 33

Auteur: Dr. A.N. Hendriks
Jaar: 1996
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460305

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

Over de ambten in Christus' kerk

Over de ambten in Christus' kerk vindt nog steeds discussie plaats. De oecumenische contacten, maatschappelijke ontwikkelingen, de voortgaande emancipatie van vrouwen, de invloed van de charismatische beweging en de voortschrijdende secularisatie hebben deze discussie gestimuleerd.
Ook in de kring van de Gereformeerde Kerken worden vragen rond de ambten gesteld. Gaan de drie ons zo bekende ambten terug op de Schrift? Wat is het gezag van het ambt? Is de bediening van de verzoening alleen de dienaren des Woord toevertrouwd? Is er plaats voor vrouwelijke diakenen? 

In dit cahier wil dr. Hendriks een bijdrage leveren aan de discussie, door op de genoemde vragen in te gaan. Daarbij beperkt hij zich tot principiële gezichtspunten. Steeds weer poogt hij te luisteren naar wat de Schrift zegt. Brede aandacht wordt gegeven aan het onderwijs van enkele belangrijke reformatoren. In dat onderwijs vinden wij immers het brongebied van de gereformeerde ambtsopvatting.
Wat in dit cahier geboden wordt, is heel geschikt om in de kring van de kerkenraad of in verenigingsverban te bespreken. Dr. Hendriks geeft een goede handreiking voor nadere bezinning.
Dr. A.N. Hendriks (1934) is sinds 1972 predikant van de Gereformeerde Kerk van Amersfoort-Centrum. Daarvoor diende hij de kerken van Goes, Ommen en Delft. In 1977 promoveerde hij aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken te Kampen op het proefschrift 'Kerk en ambt in de theologie van A.A. van Ruler'. Als universitair docent in deeltijd verzorgde hij vanaf 1987 tot 1994 colleges poimeniek aan Theologische Universiteit (Broederweg) te kampen. Dr. Hendriks was jarenlang lid van verschillende deputaatschappen. Thans neemt hij deel aan de arbeid van deputaten voor kerkelijke eenheid, waarbij hij voorzitter is van de deputaten die aangewezen zijn voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken. Van zijn hand verschenen o.a. vier bundels met populair-theologische bijdragen. In de theologische bezinning gaat zijn aandacht vooral uit naar het werk van de Heilige Geest en de ambten in Christus kerk.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost