Cahiers

Van God gezonden

Cahier 33

Auteur: Dr. A.N. Hendriks
Jaar: 1996
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460305

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

Over de ambten in Christus' kerk

Over de ambten in Christus' kerk vindt nog steeds discussie plaats. De oecumenische contacten, maatschappelijke ontwikkelingen, de voortgaande emancipatie van vrouwen, de invloed van de charismatische beweging en de voortschrijdende secularisatie hebben deze discussie gestimuleerd.
Ook in de kring van de Gereformeerde Kerken worden vragen rond de ambten gesteld. Gaan de drie ons zo bekende ambten terug op de Schrift? Wat is het gezag van het ambt? Is de bediening van de verzoening alleen de dienaren des Woord toevertrouwd? Is er plaats voor vrouwelijke diakenen? 

In dit cahier wil dr. Hendriks een bijdrage leveren aan de discussie, door op de genoemde vragen in te gaan. Daarbij beperkt hij zich tot principiƫle gezichtspunten. Steeds weer poogt hij te luisteren naar wat de Schrift zegt. Brede aandacht wordt gegeven aan het onderwijs van enkele belangrijke reformatoren. In dat onderwijs vinden wij immers het brongebied van de gereformeerde ambtsopvatting.
Wat in dit cahier geboden wordt, is heel geschikt om in de kring van de kerkenraad of in verenigingsverban te bespreken. Dr. Hendriks geeft een goede handreiking voor nadere bezinning.
Dr. A.N. Hendriks (1934) is sinds 1972 predikant van de Gereformeerde Kerk van Amersfoort-Centrum. Daarvoor diende hij de kerken van Goes, Ommen en Delft. In 1977 promoveerde hij aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken te Kampen op het proefschrift 'Kerk en ambt in de theologie van A.A. van Ruler'. Als universitair docent in deeltijd verzorgde hij vanaf 1987 tot 1994 colleges poimeniek aan Theologische Universiteit (Broederweg) te kampen. Dr. Hendriks was jarenlang lid van verschillende deputaatschappen. Thans neemt hij deel aan de arbeid van deputaten voor kerkelijke eenheid, waarbij hij voorzitter is van de deputaten die aangewezen zijn voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken. Van zijn hand verschenen o.a. vier bundels met populair-theologische bijdragen. In de theologische bezinning gaat zijn aandacht vooral uit naar het werk van de Heilige Geest en de ambten in Christus kerk.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)