Cahiers

Cursus bij kaarslicht 1

Cahier 36

Auteur: Prof. drs. D. Deddens
Jaar: 1997
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 905046033x

* UITVERKOCHT *

 

Lezingen van K. Schilder in de laatste oorlogswinter Deel 1

Na de Vrijmakingsvergadering van 11 augustus 1944 werd prof. dr. K. Schilder overladen met verzoeken om te komen spreken. Op weg naar een regionale vergadering op 5 september in Groningen bleef hij steken in Assen en moest in het Noorden blijven. Zeven maanden toerde hij op een damesfiets heel de provincie door en sprak overal waar men hem wilde hebben. 

Na de Vrijmaking in Groningen op 27 september verzocht de kerkeraad van Groningen Schilder een reeks voordrachten te houden over dogmatische vraagstukken. Deze cursus werd gehouden in de grote zaal achter de Noorderkerk, iedere donderdagavond om zes(!) uur.
In die donkere laatste oorlogswinter heeft de cursus een licht gevormd waar met diepe dankbaarheid over gesproken werd. En ook letterlijk, want vaak stond er bij Schilder een grote kaars.
Zo zijn de verslagen ontstaan die, meer dan vijftig jaar later, voor het eerst gepubliceerd worden.
Toen er in de eerste jaren na de oorlog sprake van was de verslagen uit te geven, zei Schilder "Moet maar niet, ik heb me voor die lezingen slecht kunnen voorbereiden...". De auteur maakte zelf aantekeningen en heeft ook gebruik kunnen maken van wat zijn vader noteerde. Destijds heeft ds. P.K. Keizer ze gelezen en met de weergave zijn volledige instemming betuigd.
Deze voordrachten hebben hun historische waarde, maar zijn ook uiterst actueel en kunnen ons stimuleren tot nadere bestudering van de onderwerpen.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)