Cahiers

Cursus bij kaarslicht 1

Cahier 36

Auteur: Prof. drs. D. Deddens
Jaar: 1997
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 905046033x

* UITVERKOCHT *

 

Lezingen van K. Schilder in de laatste oorlogswinter Deel 1

Na de Vrijmakingsvergadering van 11 augustus 1944 werd prof. dr. K. Schilder overladen met verzoeken om te komen spreken. Op weg naar een regionale vergadering op 5 september in Groningen bleef hij steken in Assen en moest in het Noorden blijven. Zeven maanden toerde hij op een damesfiets heel de provincie door en sprak overal waar men hem wilde hebben. 

Na de Vrijmaking in Groningen op 27 september verzocht de kerkeraad van Groningen Schilder een reeks voordrachten te houden over dogmatische vraagstukken. Deze cursus werd gehouden in de grote zaal achter de Noorderkerk, iedere donderdagavond om zes(!) uur.
In die donkere laatste oorlogswinter heeft de cursus een licht gevormd waar met diepe dankbaarheid over gesproken werd. En ook letterlijk, want vaak stond er bij Schilder een grote kaars.
Zo zijn de verslagen ontstaan die, meer dan vijftig jaar later, voor het eerst gepubliceerd worden.
Toen er in de eerste jaren na de oorlog sprake van was de verslagen uit te geven, zei Schilder "Moet maar niet, ik heb me voor die lezingen slecht kunnen voorbereiden...". De auteur maakte zelf aantekeningen en heeft ook gebruik kunnen maken van wat zijn vader noteerde. Destijds heeft ds. P.K. Keizer ze gelezen en met de weergave zijn volledige instemming betuigd.
Deze voordrachten hebben hun historische waarde, maar zijn ook uiterst actueel en kunnen ons stimuleren tot nadere bestudering van de onderwerpen.

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost