Cahiers

Cursus bij kaarslicht 2

Cahier 38

Auteur: Prof. drs. D. Deddens
Jaar: 1998
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460356

* UITVERKOCHT *

 

Lezingen van K. Schilder in de laatste oorlogswinter Deel 2

In de donkere oorlogswinter van 1944/45 verbleef prof. dr. K. Schilder noodgedwongen zeven maanden in Groningen. Enkele weken na de vrijmaking in Groningen op 27 december begon Schilder op verzoek van de kerkenraad aan een cursus voor kerkenraadsleden en andere belangstellenden. In die cursus behandelde hij een hele reeks actuele dogmatische onderwerpen. Op 18 donderdagavonden sprak hij achtereenvolgens over:

 1. Het verbond
 2. De kerk
 3. De gemene gratie
 4. De theologie van Karl Barth
 5. Christologische prediking
 6. De mystiek
 7. Het wonder
 8. De antichrist
 9. Kerkrecht en kerkverband
 10. Het bestaan van hemel en hel
 11. Fouten in de verklaring van 1905 -1
 12. Fouten in de verklaring van 1905 - II
 13. De erfzonde
 14. Het getuigenis van de Heilige Geest
 15. De Romantiek
 16. Het houden van Gods geboden volgens de dialectische theologie
 17. De eeuwigheid
 18. Bijbelkritiek en tekstkritiek

De verslagen van wat Schilder gezegd heeft over de onderwerpen 1-9 zijn gepubliceerd in het eerste deeltje "Cursus bij kaarslicht", dat in deze serie verscheen als nummer 36. In dit tweede deeltje worden de verslagen gepubliceerd van de onderwerpen 10-18.

De 18 voordrachten vormen samen een boeiende introductie in het denken van Schilder en hebben niet slechts historische maar ook actuele waarde.

De verslagen en de toelichtende noten en aantekeningen zijn van de hand van prof. drs. D. Deddens, emeritus-hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit te Kampen.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)