Cahiers

Cursus bij kaarslicht 2

Cahier 38

Auteur: Prof. drs. D. Deddens
Jaar: 1998
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460356

* UITVERKOCHT *

 

Lezingen van K. Schilder in de laatste oorlogswinter Deel 2

In de donkere oorlogswinter van 1944/45 verbleef prof. dr. K. Schilder noodgedwongen zeven maanden in Groningen. Enkele weken na de vrijmaking in Groningen op 27 december begon Schilder op verzoek van de kerkenraad aan een cursus voor kerkenraadsleden en andere belangstellenden. In die cursus behandelde hij een hele reeks actuele dogmatische onderwerpen. Op 18 donderdagavonden sprak hij achtereenvolgens over:

 1. Het verbond
 2. De kerk
 3. De gemene gratie
 4. De theologie van Karl Barth
 5. Christologische prediking
 6. De mystiek
 7. Het wonder
 8. De antichrist
 9. Kerkrecht en kerkverband
 10. Het bestaan van hemel en hel
 11. Fouten in de verklaring van 1905 -1
 12. Fouten in de verklaring van 1905 - II
 13. De erfzonde
 14. Het getuigenis van de Heilige Geest
 15. De Romantiek
 16. Het houden van Gods geboden volgens de dialectische theologie
 17. De eeuwigheid
 18. Bijbelkritiek en tekstkritiek

De verslagen van wat Schilder gezegd heeft over de onderwerpen 1-9 zijn gepubliceerd in het eerste deeltje "Cursus bij kaarslicht", dat in deze serie verscheen als nummer 36. In dit tweede deeltje worden de verslagen gepubliceerd van de onderwerpen 10-18.

De 18 voordrachten vormen samen een boeiende introductie in het denken van Schilder en hebben niet slechts historische maar ook actuele waarde.

De verslagen en de toelichtende noten en aantekeningen zijn van de hand van prof. drs. D. Deddens, emeritus-hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit te Kampen.

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost