Cahiers

Portret van de Reformatie

Cahier 25

Auteur: Huib Noordzij
Jaar: 1994
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460224

* UITVERKOCHT *

 

De schrijver heeft met dit cahier niet de pretentie een bijdrage te leveren aan een wetenschappelijk onderzoek terzake van de kerkreformatie in ons land.
Hij bedoelt wèl te laten zien dat die reformatie niet beperkt mag blijven tot een algemene (min of meer vrijzinnige) gemeenschap. Zij heeft door te stoten tot een Gods Woord belijdende gemeenschap, waarin de gereformeerde kerkregering gestalte heeft te krijgen. Dat opbouw en organisatie daarin elementaire begrippen zijn laat zich verstaan.

 Het cahier laat zien dat niet iedere republiek van de 'Zeven Verenigde Nederlanden' daarvoor op dezelfde wijze gereed was en in dezelfde mate rijp. Toch is in de tweede helft van de zestiende eeuw, ondanks alle verscheidenheid in achtergrond, afkomst, opvatting en richting, waarmee de ge-re-formeerde kerken intern te maken hadden, de kerkelijke eenheid bereikt en bewaard gebleven.
De aanvaarding van belijdenis en kerkorde bande willekeur en eigenzinnigheid uit en schiep duidelijkheid met betrekking tot de geestelijke politie en de verhouding tot de overheid.
De schrijver noemt het zelf: 'Het wonder van de zestiende eeuw".

Huib Noordzij, geboren in 1960 in Pernis, is gehuwd en vader van vier kinderen. Vanaf zijn schoolopleiding, aan de Gereformeerde Scholengemeenschap te Rotterdam, is hij werkzaam in de verzekeringsbranche. Sinds 1987 als rayon-manager van een in Amsterdam gevestigde verzekeringsmaatschappij.

Hij heeft brede belangstelling voor Nederlandse kerkgeschiedenis. De tweede helft van de zestiende eeuw, waarin het gereformeerd kerkverband gegroeid is, heeft zijn bijzondere interesse.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)