Cahiers

Portret van de Reformatie

Cahier 25

Auteur: Huib Noordzij
Jaar: 1994
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460224

* UITVERKOCHT *

 

De schrijver heeft met dit cahier niet de pretentie een bijdrage te leveren aan een wetenschappelijk onderzoek terzake van de kerkreformatie in ons land.
Hij bedoelt wèl te laten zien dat die reformatie niet beperkt mag blijven tot een algemene (min of meer vrijzinnige) gemeenschap. Zij heeft door te stoten tot een Gods Woord belijdende gemeenschap, waarin de gereformeerde kerkregering gestalte heeft te krijgen. Dat opbouw en organisatie daarin elementaire begrippen zijn laat zich verstaan.

 Het cahier laat zien dat niet iedere republiek van de 'Zeven Verenigde Nederlanden' daarvoor op dezelfde wijze gereed was en in dezelfde mate rijp. Toch is in de tweede helft van de zestiende eeuw, ondanks alle verscheidenheid in achtergrond, afkomst, opvatting en richting, waarmee de ge-re-formeerde kerken intern te maken hadden, de kerkelijke eenheid bereikt en bewaard gebleven.
De aanvaarding van belijdenis en kerkorde bande willekeur en eigenzinnigheid uit en schiep duidelijkheid met betrekking tot de geestelijke politie en de verhouding tot de overheid.
De schrijver noemt het zelf: 'Het wonder van de zestiende eeuw".

Huib Noordzij, geboren in 1960 in Pernis, is gehuwd en vader van vier kinderen. Vanaf zijn schoolopleiding, aan de Gereformeerde Scholengemeenschap te Rotterdam, is hij werkzaam in de verzekeringsbranche. Sinds 1987 als rayon-manager van een in Amsterdam gevestigde verzekeringsmaatschappij.

Hij heeft brede belangstelling voor Nederlandse kerkgeschiedenis. De tweede helft van de zestiende eeuw, waarin het gereformeerd kerkverband gegroeid is, heeft zijn bijzondere interesse.

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost