Cahiers

Naar een Reformatorisch Politiek Verbond?

Cahier 43

Auteurs: J.W. van der Jagt, B.P. Hagens, M. Flipse, M. Jonker, A. Karssenberg, J. van der Jagt
Jaar: 1999
Aantal blz.: 124
ISBN nr: 9050460402

* UITVERKOCHT *

 

In 1998 bestond het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) vijftig jaar.
In datzelfde jaar verscheen een rapport van de hand van een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het GPV en van de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) met het voorstel te komen tot een snelle politieke integratie tussen het GPV en de RPF, 'als voorbereiding op een daaruit volgende organisatorische integratie op termijn'.

 Dit fusievoorstel is gebaseerd op 'een wezenlijke overeenstemming op het punt van de hantering van de grondslag en politieke overtuiging van beide partijen'.
Maar juist op dit wezenlijke punt wringt de fusieschoen. Binnen het GPV hebben die gereformeerde belijdenisgeschriften een andere status dan bij de RPF, waar niet alle onderdelen van die belijdenis als politiek relevant worden beschouwd.
De eenheid van de leer van het Evangelie en van de belijdenis die daarmee overeenstemt is hier in het geding.
De auteurs van dit cahier stellen de hamvraag of het GPV een zelfstandige partij moet blijven aan de orde, de vraag die ook in het nummer van januari 1999 van Ons Burgerschap (politiek opninieblad van het GPV) wordt gesteld, onder het motto:
'GPV, ken je geboortepapieren'.

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost