Cahiers

Een kostbaar bezit

Cahier 45

Auteur: Drs. H. van Leeuwen
Jaar: 2000
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460429

* UITVERKOCHT *

 

Over de waarde en het belang van meer dan 50 jaar gereformeerd onderwijs

Dit cahier gaat over de gereformeerde scholen. In deze scholen hebben we een kostbaar instrument ontvangen om onze kinderen het onderwijs te geven dat ze waard zijn.
Voor die rijkdom moet je wel oog hebben en ook houden. De waarde van die 'eigen school' mag blijken uit de ontstaansgeschiedenis en uit het huidige functioneren. Dan zal men ook een kritische benadering niet uit de weg moeten gaan. In deze brochure staat voorop het zorgvuldig omgaan met Gods goede gaven en het gebruiken van de vele mogelijkheden die we hebben ontvangen om onderwijs en opvoeding goed vorm te geven.

Drs. H.van Leeuwen (1954) is geboren in Rotterdam en grotendeels getogen in Berkel en Rodenrijs. Na zijn H.B.S. B. opleiding studeerde hij natuurkunde aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Vanaf 1975 werkzaam in het voortgezet onderwijs (Gereformeerde Scholen-gemeenschap Randstad -GSR-), thans in de functie van plaatsvervangend rector. Naast het ambt van ouderling was Van Leeuwen een aantal jaren voorzitter van de GVOLK/GMV en bestuurslid (secr) van de gereformeerde schoolvereniging te Berkel en Rodenrijs.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost