Cahiers

In de voetsporen van Huldrych Zwingli en Johannes Calvijn

Cahier 46

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 2000
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 9050460437

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

In 1994 nam het Nederlands Dagblad in verband met zijn vijftigjarig bestaan het initiatief voor een Luther en Wittenbergreis.
Dat initiatief sloeg aan, waardoor er in de volgende jaren tot en met het jaar 1999 een reeks van reizen is gekomen 'In de voetsporen van ...'.
In respectievelijk 1995 en 1996 waren de thema's 'In de voetsporen van Johannes Calvijn' (Straatsburg/Genève) en 'In de voetsporen van Huldrych Zwingli' (Zurich).
Van elk van deze thema's werden twee reizen georganiseerd, waarbij de hoogleraren J. Kamphuis en dr. W. van 't Spijker elk twee reizen als 'inhoudelijke' reisleiders verzorgden.

 Aan professor Kamphuis werd gevraagd - zo schrijft hij in het voorwoord van dit cahier - 'of het geen overweging zou verdienen aan het gesprokene een wat blijvender vorm te geven aan een wat grotere lezerskring. Die overweging heeft geleid tot de uitgave van dit cahier.
Prof. Kamphuis: 'Ik doe dit vooral omdat ik hoop een kleine bijdrage te kunnen geven aan het aanhalen van de band met onze voorgeslachten: je wordt er niet minder van als je op hen let in hun eigen tijd, èn op Hèm die door de tijden heen de Wachter van Israel is. Hij is het nog!

J. Kamphuis (1921) is emeritus-hoogleraar (dogmatiek en symboliek) aan de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg). In een bundel getiteld Begrensde ruimte (uitg. Oosterbaan & Le Cointre Goes 1996) uitgegeven ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag is een bibliografie opgenomen (afgesloten op 1 september 1996) als vervolg op de uitgebreide bibliografie (vanaf 1950) die gepubliceerd is in de bundel Bezield verband (uitg. v.d. Berg Kampen 1984).

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)