Cahiers

Heilig is Zijn naam

Cahier 48

Auteur: Prof.dr. H.G.L. Peels
Jaar: 2000
Aantal blz.: 104
ISBN nr: 9050460453

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

Onze godsbeelden en de God van de bijbel

Dr. H.G.L. Peels (1956) is hoogleraar in de oudtestamentische vakken, bijbels Hebreeuws en bijbelse oudheidkunde aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn.
Hij studeerde theologie in Apeldoorn en Akkadisch aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 Van 1982 tot 1986 was hij predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zoetermeer, van 1987 tot 1992 universitair hoofddocent en sinds 1993 hoogleraar te Apeldoorn.
In 1992 promoveerde hij op een dissertatie getiteld 'De wraak van God'. De betekenis van de wortel NQM en de functie van de NQM-teksten in het kader van de oudtestamentische Godsopenbaring (Engelse ver-taling in Oudtestamentische Studiën, 1995). Naast bijdragen in wetenschappelijke tijdschriften en theologische handboeken publiceerde hij o.a. 'Voed het oud vertrouwen', 'De Godsopenbaring bij Nahum' (1993), 'Wie is als Gij?' 'Schaduwzijden' aan de godsopenbaring van het Oude Testament (1996), 'De omkeer van God in het Oude Testament' (1997).

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost