Cahiers

In de voetsporen van de Hugenoten

Cahier 49

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 2001
Aantal blz.: 104
ISBN nr: 9050460461

* UITVERKOCHT *

 

In 1994 nam het Nederlands Dagblad in verband met zijn vijftigjarig bestaan het initiatief voor een Luther en Wittenbergreis. Dat initiatief sloeg aan, waardoor er in de volgende jaren tot en met het jaar 1999 een reeks van reizen is gekomen 'In de voetsporen van ...'. 

In 1999 was het thema 'In de voetsporen van de hugenoten'. Onder dit thema werden twee reizen georganiseerd, waarbij de hoogleraren J. Kamphuis en dr. W. van 't Spijker elk een reis als 'inhoudelijke' reisleider verzorgden.
Aan professor Kamphuis werd gevraagd - zo schrijft hij in het voorwoord van dit cahier - 'of het geen overweging zou verdienen aan het gesprokene een wat blijvender vorm te geven aan een wat grotere lezerskring. Die overweging heeft geleid tot de uitgave van dit cahier.
Prof. Kamphuis: 'Ik doe dit vooral omdat ik hoop een kleine bijdrage te kunnen geven aan het aanhalen van de band met onze voorgeslachten: je wordt er niet minder van als je op hen let in hun eigen tijd, èn op Hèm die door de tijden heen de Wachter van Israel is. Hij is het nog!

J. Kamphuis (1921) is emeritus-hoogleraar (dogmatiek en symboliek) aan de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg). In een bundel getiteld Begrensde ruimte (uitg. Oosterbaan & Le Cointre Goes 1996) uitgegeven ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag is een bibliografie opgenomen (afgesloten op 1 september 1996) als vervolg op de uitgebreide bibliografie (vanaf 1950) die gepubliceerd is in de bundel Bezield verband (uitg. v.d. Berg Kampen 1984).

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost