Cahiers

Kerk en zending in de twintigste eeuw

Cahier 21

Auteur: Dr. P. van Gurp
Jaar: 1993
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460186

* UITVERKOCHT *

 

Van evangelieprediking tot revolutiedienst

Van deze dissertatie is dit cahier een samenvatting en de auteur bedoelt met een populaire weergave vooral de jeugd te bereiken.
Het is van grote betekenis dat zij weten wat zending behoort te zijn, zoals de Here Jezus dat aan zijn discipelen en ook aan ons opgedragen heeft. Van die door Hem geboden oproep tot bekering is tegenwoordig weinig meer over. Zending is steeds meer in het teken komen te staan van maatschappij-vernieuwing en revolutie.

 Toch is het meer dan ooit nodig, juist in deze wereld, mensen op te roepen bij Christus te schuilen en de veiligheid te zoeken van de kerk van de Here, de ark van behoud als het gericht komt.

P. van Gurp (geboren te 's-Gravenhage in 1921) is sedert 1986 emerituspredikant van de Gereformeerde Kerk te Emmen.
Voordien diende hij verschillende kerken en was hij van 1955-1964 verbonden aan de Free Reformed Church te Albany, West Australië.
Terug in Nederland vervolgde hij zijn theologie-studie en sloot deze in 1979 af met het doctoraal examen.
Hij promoveerde in 1989 aan de Rijks-universiteit te Utrecht op het proefschrift Kerk en Zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) - Een plaatsbepaling.

 

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost