Cahiers

Kerk en zending in de twintigste eeuw

Cahier 21

Auteur: Dr. P. van Gurp
Jaar: 1993
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460186

* UITVERKOCHT *

 

Van evangelieprediking tot revolutiedienst

Van deze dissertatie is dit cahier een samenvatting en de auteur bedoelt met een populaire weergave vooral de jeugd te bereiken.
Het is van grote betekenis dat zij weten wat zending behoort te zijn, zoals de Here Jezus dat aan zijn discipelen en ook aan ons opgedragen heeft. Van die door Hem geboden oproep tot bekering is tegenwoordig weinig meer over. Zending is steeds meer in het teken komen te staan van maatschappij-vernieuwing en revolutie.

 Toch is het meer dan ooit nodig, juist in deze wereld, mensen op te roepen bij Christus te schuilen en de veiligheid te zoeken van de kerk van de Here, de ark van behoud als het gericht komt.

P. van Gurp (geboren te 's-Gravenhage in 1921) is sedert 1986 emerituspredikant van de Gereformeerde Kerk te Emmen.
Voordien diende hij verschillende kerken en was hij van 1955-1964 verbonden aan de Free Reformed Church te Albany, West Australiƫ.
Terug in Nederland vervolgde hij zijn theologie-studie en sloot deze in 1979 af met het doctoraal examen.
Hij promoveerde in 1989 aan de Rijks-universiteit te Utrecht op het proefschrift Kerk en Zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) - Een plaatsbepaling.

 

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)