Cahiers

Gods gevangene

Cahier 51

Auteur: H. Veldman
Jaar: 2001
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460488

* UITVERKOCHT *

 

Karel V en de kerkhervorming

Dit boekje geeft een beeld van het optreden van keizer Karel V - geboren te Gent in 1500 - in de godsdienstige crisis van de 16de eeuw. Hoe keek deze Habsburgse vorst aan tegen de door Maarten Luther ingezette reformatie? Wat was het godsdienstige ideaal van de keizer?
Waarom trad hij de ene keer met veel diplomatie tegen de kerkhervorming op en op andere momenten met wapengeweld? En voorts: Hoe stonden de Duitse vorsten tegenover het politiek-religieuze streven van de keizer? En hoe hebben andere Europese grootheden de keizer vaak belemmerd in zijn streven naar godsdienstige eenheid? Kan men in dit alles ook iets opmerken van Gods hand in de geschiedenis.

 Op deze vragen tracht de auteur een antwoord te geven. Hij doet dat in het besef dat op deze belangwekkende vragen het laatste antwoord nog niet gegeven is. Op grond van de meest recente literatuur is het intussen wel mogelijk een verantwoord beeld te schetsen van het leven en streven van Karel V, de machtigste man van Europa in de eeuw van de kerkhervorming.

Drs. H. Veldman (1942) is kerkhistoricus en auteur van diverse uitgaven voor het onderwijs in de vaderlandse geschiedenis en de kerkgeschiedenis. Tevens schreef hij een biografie over de Zwitserse hervormer Huldrich Zwingli, gaf een studie uit over de Beeldenstorm in Groningen en publiceert regelmatig in week- en maandbladen over kerkhistorische persoonlijkheden en thema's. Hij bereidt nu een grote biografie voor over Hendrik de Cock, de vader van de Afscheiding van 1834.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)