Cahiers

Bevrijd en teruggekeerd

Cahier 52

Auteur: Ds. P. Niemeijer
Jaar: 2001
Aantal blz.: 108
ISBN nr: 9050460496

* UITVERKOCHT *

 

'Doleantie en Vrijmaking: ootmoed en ernst>

In contacten tussen kerken blijken vaak stereotiepen en karikaturen een storende rol te spelen. Dit boekje probeert er een aantal van te doorbreken.
Allereerst komt de Doleantie van 1886 aan de orde. De voormannen daarvan hebben de naam dat ze activistisch en zelfverzekerd waren en werkten via een uitgekiende strategie. Dit verwijt wordt onder de loep genomen. Ook wordt nagegaan hoe de dolerenden zelf over deze verwijten gedacht hebben. De schrijver biedt een verrassende inkijk in hun spiritualiteit. 

De positie van de kinderen in Gods verbond -en daaraan verbonden de visie op de gemeente- staat centraal in het volgende hoofdstuk. Dat houdt zich bezig met de Vrijmaking van 1944. Kenmerkt het 'vrijgemaakte' denken zich door vanzelfsprekendheid en verbondsoptimisme? Wordt daarin de dreiging van het verbond en de eis van bekering wel serieus genomen? Vragen die voor de praktijk van het geloofsleven en voor de toe-eigening van het heil van groot belang zijn.
Het boekje wordt besloten met een korte balans. Wat kunnen we leren van wat we vonden en wat kan het betekenen voor de contacten tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), waaraan de schrijver van dit boekje op landelijk en plaatselijk niveau een actief aandeel heeft gehad?

Waarvoor hebben beide kerken zich in te zetten? P. Niemeijer is gereformeerd predikant te Den Helder. Daar staat hij vanaf medio 2000. Daarvoor diende hij de kerken te Zuidwolde Gr. (1981-1985) en Dordrecht (1985-2000).

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost