Cahiers

Bewaard en voortgegaan

Cahier 53

Auteur: Ds. P. Niemeijer
Jaar: 2002
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 905046050x

* UITVERKOCHT *

 

'1926' en 'jaren zestig': om de helderheid van de Schrift en de binding aan de belijdenis

Sprekende slang en ware kerk: vormen die niet het handelsmerk van de 'vrijgemaakten'?
En zijn starheid en hardvochtigheid niet hun huisstijl? Zijn 1926 en de jaren 60 geen stoorzenders in de contacten tussen gereformeerden en christelijke gereformeerden? Dit cahier beschrijft waar het in de kerkelijke behandeling van de kwestie-Geelker-ken in 1926 om ging: niet om een 'schriftbeschouwing' of om 'de letterlijk-historische exegese van Genesis 2 en 3', maar om het vasthouden aan de helderheid van de Schrift. 

Over de jaren zestig spreekt dit cahier n.a.v. de eerste bundel met historische opstellen die onder de titel Vuur en vlam in 1994 bij Buijten & Schipperheijn verscheen. Nagegaan wordt of die bundel een betrouwbaar verslag biedt aan de ontwikkelingen in de jaren 1944-1969. Duidelijk wordt gemaakt dat op de gereformeerde synoden in de jaren zestig niet een kil kerkisme is gelegitimeerd, maar dat er de wacht werd betrokken rond de katholiciteit van de gereformeerde belijdenis. Wie ooit 'een klok heeft horen luiden' krijgt in dit cahier aangewezen waar 'de (vrijgemaakte) klepel hangt'. Met als oogmerk vooral dat gereformeerden en christelijke gereformeerden zich op termijn door dezelfde kerkklok zullen laten roepen!

P. Niemeijer is gereformeerd predikant te Den Helder. Daar staat hij vanaf medio 2000. Daarvoor diende hij de kerken te Zuidwolde Gr. (1981-1985) en Dordrecht (1985-2000).

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost