Cahiers

Gegrepen en gedreven

Cahier 58

Auteur: G.J. van Middelkoop
Jaar: 2003
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460569

* UITVERKOCHT *

 

Gereformeerd van gisteren naar morgen

Wat betekent het eigenlijk dat we gereformeerd zijn en waarom zouden we dat blijven?
Dat is, heel kort geformuleerd, de vraag waarop dit boekje antwoord wil geven. Gereformeerd betekent dat je in je geloven je laat bepalen door de boodschap van de Bijbel, zoals de gereformeerde belijdenissen van de kerk die hebben weergegeven.

De vrijgemaakte Gereformeerde Kerken zien in deze belijdenissen een weergave van het geloof van de christelijke kerk van alle tijden, waarin de leer van de Bijbel naar haar inhoud en strekking zuiver tot haar recht komt.

 In de leer van de Gereformeerde Kerken gaat het niet om de mens, maar om God en zijn werk. Hij schiep de mens en gaf hem een plaats in zijn wereld. Hij sprak zijn Woord tot hem en ging een verbond met hem aan. Hij brengt verlossing door Christus en vernieuwing door zijn Geest. Hij geeft hem een plaats in zijn kerk en maakt opnieuw een leven in verbondenheid met Hem mogelijk. Hij roept hem tot een leven van dienen in het perspectief van het Koninkrijk dat komt.

De geschiedenis van de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken wordt hier bekeken vanuit het perspectief, dat zij hebben willen blijven bij de Schrift in haar volle breedte en diepte en daarom wilden vasthouden aan de gereformeerde belijdenis. Die positiekeus krijgt reliƫf, wanneer we deze geschiedenis plaatsen tegen de achtergrond van de vroegere historie en in de brede context van de tweede helft van de twintigste eeuw. Die positiekeus vraagt vandaag om een weldoordachte en diep overtuigde bevestiging door ons, als we ook gereformeerd willen blijven geloven in de eenentwintigste eeuw.

De schrijver, drs G.J. van Middelkoop (1940) studeerde klassieke talen in Leiden. Vanaf 1963 was hij leraar aan het Gereformeerd Lyceum te Rotterdam. In de jaren 1967-1969 gaf hij daarnaast colleges Grieks en Latijn aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Vanaf 1970 was hij conrector in Rotterdam, van 1975 tot 1996 rector van de Gereformeerde Scholengemeenschap te Amersfoort. Hij schreef regelmatig artikelen in het blad Woord en School, werkte mee aan de discussienota Taak en Toerusting (1986) en schreef voor het vijftigjarig jubileum van het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen / Concent Een fluit in het venster (2001). Sinds 1991 maakt hij deel uit van de kernredactie van het weekblad De Reformatie, vanaf 1997 als eindredacteur.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)