Cahiers

Liturgie

Cahier 59

Auteur: H. Walinga
Jaar: 2003
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460569

* UITVERKOCHT *

 

Liturgie, vorm op zondag, voorbeeld in de week

Liturgie… daarover is het laatste woord nog niet gesproken.
Gelukkig ook maar, want liturgie is een levend deel van het kerkelijk leven. Levend, omdat de vormen van de zondagse erediensten in allerlei opzichten voorbeelden zijn voor het dagelijks leven van Gods kinderen. 

Levend, ook omdat de liturgie die we op aarde beleven, een voorbeeld mag zijn van hemelse liturgie. Vanuit dat gezichtspunt mogen en moeten we met liturgie bezig zijn om die steeds weer mooier te maken. We zijn nu elke zondag weer - gebrekkig - op weg naar de volmaakte liturgie van de nieuwe schepping die komt. En daarin mogen we stappen vooruit doen.
Dit boekje geeft eenvoudige voorbeelden van wat we nu als liturgische vormen gebruiken. Het wil de lezer ervan bewust maken dat deze vormen van eredienst een voorbeeldwerking hebben voor de maandag tot en met de zaterdag. Op die dagen kan een kind van God een voorbeeld vormen voor de mensen om hem/haar heen, door bewust om te gaan met eerbied, met de prediking en ook met de ‘collecte’.
Ook het helpen om zorgvuldig om te gaan met de liturgie van de erediensten is een doel van dit boekje. Het zijn immers erediensten die opgedragen worden aan de Almachtige God.

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost