Cahiers

De school van Calvijn

Cahier 82

Auteur: Antoon Breen
Jaar: 2009
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460798

 

Bestel  hier

 

De betekenis van de belijdenis voor onderwijs

Hebt u al genoeg van Calvijn? Kan er werkelijk nog meer bij? Wij denken dat u uitkijkt naar een boek over Calvijn en onderwijs. Ja, dat u meer wilt weten over de betekenis van de belijdenis uit de tijd van Calvijn voor De school (in Genève) van Calvijn. En natuurlijk over de betekenis van die belijdenis vandaag voor hen die zich thuisvoelen in De (leer)school van Calvijn. 

Toch ligt de nadruk in dit cahier niet op Calvijn. Het motto van deze reformator was: aan God alleen de eer! Gods Woord stond centraal in zijn school. Calvinistisch onderwijs is geen calvinistisch, maar schriftuurlijk onderwijs. Het gaat om de Bijbel, beleden en beschermd door de drie reformatorische belijdenissen. Als de statuten van de school stellen dat lesgegeven wordt op basis van die drie formulieren van eenheid, dan moet ook aangegeven worden wat de betekenis van die belijdenissen is voor de school. Dat is wat we doen in deze publicatie, 500 jaar na de geboorte van Johannes Calvijn.

Dit boek is niet een commentaar op de belijdenisgeschriften of een handleiding hoe we ze moeten doceren, maar een bespreking van de betekenis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels voor onderwijs. Hierbij betrekken we de beginselen van Calvijns schoolstichting, zoals die zijn gepubliceerd door dr. M.B. van ’t Veer op 13 juni 1941.

Antoon Breen (13 juni 1956) heeft 24 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt, eerst in Bloemendaal en vanaf 1987 als docent Nederlands, godsdienst, maatschappijleer en als onderwijsontwik-kelaar aan de GSR in Rotterdam. Hij gaf catechisatie, was bestuurs-lid van de GVOLK onderwijsbond en redactielid van Woord en School, en hij is medewerker van Nader Bekeken.In 2000 emigreerde hij met zijn vrouw Agdi en hun vier dochters, Diranna, Johanna, Christina en Lydia naar Perth, West-Australië. Hier doceert hij theologische en onderwijskundige vakken aan gereformeerde leraren in opleiding en is hij hun stagebegeleider namens de Notre Dame Universiteit in Fremantle. Verder verzorgt hij in-service-trainingen in de Australische Johannes Calvijnscholen. Hij schreef acht boekjes op het gebied van theologie en onderwijs.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost