Cahiers

Wie heeft dit alles geschapen?

Cahier 86

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 2010
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9050460836

Bestel  hier

 

Het geheim van de schepping

‘Hopelijk bent u net als ik nog meer onder de indruk geraakt van wat het inhoudt dat God de Schepper van de hemel en de aarde is.’ Het is de slotzin van dit boekje. Het is ook het doel ervan.
Er wordt geluisterd naar Genesis 1. Wat staat er? En wat staat er niet? Wat vertelt het ons over Gods werk in het begin?

 Genesis 1 beantwoordt niet al onze vragen. Het is ook niet bedoeld als een bijdrage in een wetenschappelijke discussie. Het wil ons brengen tot kennis van en ontzag voor God, die alles gemaakt heeft. Dat is ook wat de titel wil oproepen: Wie heeft dit alles geschapen? Daar hoor je de verwondering in: wie doet dit de HERE na? En het is tegelijk een appellerende vraag: zou je de Schepper van zoiets indrukwekkends niet vertrouwen en niet eren?

Na een paar inleidende opmerkingen over geloof en wetenschap komen de schepping in het algemeen en Genesis 1 in het bijzonder aan de orde. Vervolgens wordt gekeken hoe Genesis 1 terugkomt in het vervolg van de Bijbel. Daarna wordt een confrontatie aangegaan met het evolutionisme dat alle dingen wil verklaren buiten God en Bijbel om. Het laatste hoofdstuk gaat in op vragen over de duur van de zes dagen van Genesis 1, en over de ouderdom van de aarde en van het heelal.
Gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk maken het boekje bruikbaar voor bestudering in groeps- of verenigingsverband.

Ds. Pieter Niemeijer is sinds 2000 predikant van de Gereformeerde Kerk in Den Helder. Daarvoor was hij dat vanaf 1981 in Zuidwolde (Gr.) en vanaf 1985 in Dordrecht. In deze reeks schreef hij eerder o.a. Tot geloof komen. Christelijke bijbelstudies (over o.a. zondeval, wedergeboorte, verkiezing en verwerping), Start met de Schrift. Meditaties voor en over het kerkelijk leven en Samen in de wereld. Wat biedt de kerk? (over de betekenis van geloof en kerk voor politiek en samenleving).

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost