Cahiers

Gods Woord in mensenwoorden

Cahier 87

Auteur: Paul Wells
Jaar: 2011
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460844

 

* UITVERKOCHT *

 

Over inspiratie en gezag van de Bijbel

De Bijbel is een uniek boek. Het is Gods Woord waarin Hij Zich openbaart. God spreekt tot de mens in mensenwoorden. Hij komt naar ons toe om ons bij de hand te nemen en te leiden op de weg van de waarheid.
De Heilige Geest inspireerde de diverse bijbelschrijvers. Hun spiritualiteit is niet een typisch voorbeeld van het religieuze verlangen in ieder mens, maar staat voor een leven dat geworteld is in een waarheid van elders, die zijn oorsprong vindt in God.
Om erachter te komen hoe belangrijk de Bijbel is en hoe we hem moeten gebruiken, moeten we ons afvragen wat de aard is van het schriftgezag.

 Hoe moeten we over de Bijbel denken? Welke plaats neemt de Bijbel in bij de praktische beslissingen in ons leven? Daarover wil dit boek duidelijkheid geven.

 De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

  • de fundamentele inzet: de positie die de Bijbel inneemt
  • de getuigenissen van de Bijbel over zichzelf
  • de aard van Gods Woord en de aard van de inspiratie van de Bijbel
  • de Bijbel en de kennis van God; het gezag en de waarheid van de Bijbel

Met een Woord vooraf van Egbert Brink.

Prof. dr. Paul Wells woont en werkt sinds 1972 in Aix-en-Provence in Zuid-Frankrijk. Hij studeerde Frans te Liverpool en werkte aan het Westminster Theological Seminary in Philadelphia. Hij promoveerde in 1980 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift had de titel James Barr and the Bible. Critique of a New Liberalism. In 1974 stichtte hij samen met ds. Pierre Courthial en dr. Peter Jones de Faculté libre de théologie réformée te Aix-en-Provence. Van deze faculteit, die sinds kort ‘Faculté Jean Calvin’ heet, is hij momenteel rector. Hij doceert er systematische theologie.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost