Cahiers

Geboeid door Pietje Baltus

Cahier 93

Auteurs: Jacob Kamphuis en Fred van Lieburg
Jaar: 2012
Aantal blz.: 62
ISBN nr: 9789081686853

 

* UITVERKOCHT *

 

Twee opstellen rond de theologie van Abraham Kuyper

Op 13 december 2011 overleed prof. Jacob Kamphuis, vanaf 1959 hoogleraar Kerkgeschiedenis en Kerkrecht (en na 1979: Dogmatiek) aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijg.) te Kampen.

Veel van zijn artikelen en lezingen zijn gebundeld en gepubliceerd. Maar drs. Ferdinand Bijzet, oud-leerling van Kamphuis, momenteel predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) te Brouwershaven, ontdekte nog een causerie uit de beginjaren van Kamphuis' professoraat, die het verdiende aan de vergetelheid te worden ontrukt. 

Prof. Kamphuis werkt daarin uit welke invloed een jonge vrouw, Pietje Baltus, gehad heeft op dr. Abraham Kuyper in diens eerste gemeente Beesd. Mee in reactie op haar is Kuyper tot de overtuiging gekomen dat er geen duimbreed van heel het leven hier op aarde is waarvan Christus niet zegt: dit is van Mij. 'Bevrijd en toch gevangen', zo typeerde Kamphuis Kuypers worsteling met de algemene en de bijzondere genade.

Met toestemming van prof. Kamphuis, kort voor diens sterven, heeft drs. Bijzet deze bijna 50 jaar geleden van aantekeningen uitgesproken causerie geschikt gemaakt voor publicatie nu.

Hij vond dr. Fred van Lieburg, hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlands protestantisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, bereid een opstel over Pietje Baltus, gepubliceerd in 1986, te herschrijven als aanvulling op de causerie van Kamphuis.

Dit ene cahier is dus tot stand gekomen door drie mensen die, evenals Abraham Kuyper, geboeid geraakt zijn door Pietje Baltus

 
 

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost