Cahiers

Zondaars en bedelaars

Cahier 95

Auteurs: Hans Maris
Jaar: 2013
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9789081686877

Bestel  hier

 

Over de kerk, de gemeenteleden en de verkondiging van het Woord

Wat heb je er eigenlijk aan om gedoopt te zijn? Maakt dat jou beter dan iemand die niet gedoopt is? Minder zondig bijvoorbeeld?
En ben je dan soms al half (of nog verder) onderweg naar de hemel? Betekent gedoopt zijn dat je vanbinnen al een nieuwe mens geworden bent – opnieuw geboren dus?
En als het gaat over het verbond van God met mensen, omdat de doop daar een teken van is – wat is dat dan? Dat je eeuwige toekomst al definitief veilig gesteld is? Of anders?

In de kerk komen verbond en doop regelmatig ter sprake. Kunnen die woorden voor de een iets anders betekenen dan voor de ander? Helaas, juist om deze bijbelse begrippen is er heel wat twist en onbegrip gegroeid onder christenen, en is een nogal moeizame discussie tussen kerken ontstaan.

In dit boek komen deze zaken aan de orde. Er wordt iets uitgelegd van de historische achtergrond van zulke kerkelijke begrippen. Dat gebeurt al luisterend naar de Bijbel.
Er zit een appel in om jezelf af te vragen of je een nieuwe mens bent of niet, en hoe dat merkbaar is in ons leven. Het gaat dan over zonde, genade, het verbond, en over preken en gemeente zijn.
Het moet dus ook wel over onszelf gaan.

Dr. Hans W. Maris (1941) is emeritus hoogleraar van de Theologische Universiteit in Apeldoorn, waar hij de dogmatische vakken doceerde. Hij nam vele jaren deel aan de gesprekken tussen kerken van gereformeerde belijdenis over het waarom van verdeeldheid en de mogelijkheid van (meer) eenheid. Dat alles in de overtuiging dat de kerk niet van ons is.

 

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost