Cahiers

Na ons sterven


Cahier 126

Auteur: Drs. Lucius W. de Graaff
Jaar: 2020
Aantal blz.: 110
ISBN nr: 9789491943287

Bestel  hier

 

 

Na ons sterven. Hemel en hel in christendom en islam

De hel is een beladen onderwerp. Steeds minder christenen willen aannemen dat er echt een plaats is waar ongelovigen voor eeuwig moeten lijden. De hemel als plaats van licht en vreugde lijkt beter te passen bij een God die liefde is.
En hoe is dit bij de moslims? Hebben zij ook moeite met het aanvaarden van een hel?

In dit cahier worden christendom en islam met elkaar vergeleken op het punt van hemel en hel.
Naast overeenkomsten springen vooral de verschillen in het oog. Die verschillen komen scherp tot uiting in een aantal interviews met christenen en moslims over het geloof in de hel. Omdat vooral het geloof in de hel met name onder christenen ter discussie wordt gesteld, ligt daarop het hoofdaccent.
Het cahier is geschikt voor een groepsbespreking. Daartoe bevat het laatste hoofdstuk een handreiking en enkele gespreksvragen.

Van de hand van de auteur zijn meer vergelijkende studies verschenen: Islam, Bedreiging en uitdaging (over het belijden), De weg naar de bron (over de geboden), Hemelreizen (over het gebed), Heilige oorlogen (over geweld in Bijbel en Koran) en Zijn God en Allah dezelfde?

Drs. Lucius W. de Graaff (1948) is geboren en getogen in Hardinxveld-Giessendam. Hij studeerde theologie in Kampen en vervolgens vergelijkende godsdienstwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1987 sloot hij deze studie af met een doctoraal examen. Vanaf 1972 tot 2013 heeft De Graaff gewerkt als gemeentepredikant. Van 2013 tot 2018 was hij als studentenpastor verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen.

 
 

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost