Cahiers

Hoe lezen we de Bijbel?


Cahier 123

Auteur: Dr. Pieter Boonstra
Jaar: 2020
Aantal blz.: 108
ISBN nr: 9789491943256

Bestel  hier

 

Hoe lezen we de Bijbel?
Over hermeneutiek, interpretatie en Gods Woord

Onder invloed van een veranderende cultuur worden we genoodzaakt om na te denken over de vraag hoe we de Bijbel lezen. Dit boek wil hierbij hulp bieden.

Het is geschreven vanuit de geloofsovertuiging dat de Bijbel het Woord van God is. Maar wat betekent deze geloofsovertuiging voor het lezen van de Bijbel?

Concrete vragen die aan de orde komen, zijn: Welke gedachten en aannames van de moderne hermeneutiek kunnen we wel en welke kunnen we niet overnemen? En hoe zit het met de nieuwe hermeneutiek? Wat wordt daaronder verstaan? En kunnen we daarmee onze winst doen als we de Bijbel lezen? Hoe kunnen we Gods Woord als norm bewaren in een sterk veranderende tijd? In verschillende hoofdstukken worden deze vragen behandeld.

Het boek sluit af met het bespreken van concrete synoderapporten die in de loop der jaren verschenen zijn. Aangewezen wordt waar in deze rapporten een andere manier van bijbellezen gevolgd wordt. Het laatste hoofdstuk is een voorbeeld van de manier van bijbellezen die recht wil doen aan het feit dat de geschriften in de Bijbel ‘heilige en goddelijke geschriften zijn’ en dat deze heilige Schriften ‘de wil van God volkomen bevatten’.

De hoofdstukken zijn eerder verschenen als artikelen in het blad Nader Bekeken.

Pieter Boonstra is predikant te Bussum-Huizen. Daarnaast werkt hij parttime in de gemeente van Spakenburg-Noord. In 2016 promoveerde hij op een studie die gaat over de vraag hoe de predikant in de preek omgaat met de bijbeltekst. Hij is getrouwd met Eveline Boonstra-Nieboer. Samen hebben ze drie kinderen.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost