Cahiers

Barmhartig als de Vader


Cahier 121

Auteur: Gert Meijer
Jaar: 2019
Aantal blz.: 78
ISBN nr:

Bestel  hier

 

 

Barmhartig als de Vader

Het lijkt alsof je zomaar een boekje in handen hebt.
Maar wat zou het mooi zijn als je via dit cahier mag ontdekken dat het Jezus zélf is die je roept om barmhartig te zijn.

‘Wat je doet aan anderen, doe je aan Mij.’
Dat zegt Hij. Dat woord van Hem klinkt in mijn leefwereld.
Wat een appel op mijn hart!
Wat een appel op mijn handen!

Ik moet dus wat doen.
Wíl ik dat wel?
Kán ik dat, zonder doenerig te zijn?

Alles is genade, zeker. Maar vanuit Gods genade gebeurt er veel barmhartigs onder mensen. Graag wil ik je proberen te helpen barmhartig te zijn als de Vader, zoals Jezus je daartoe oproept. We nemen eerst de nodige aanloop. Dat is ongeveer de eerste helft van dit oefenboekje in het luisteren naar Jezus. Daarna komen we uit bij de zeven werken van barmhartigheid.

Steeds wordt een hoofdstuk afgerond met de logische vraag: En nu…? Superpraktisch.

Het is mijn gebed dat je met Jezus in gesprek bent als je dit leest. Dat je zijn stem herkent in de woorden. Dat je via deze weergave van bijbelse lijnen Jezus voor ogen krijgt. En dat je dan barmhartigheid doet. Mag ik je vragen de tijd te nemen voor deze oefening in het volgen van je Heer?

Ds. Gert Meijer is predikant te Zuidlaren.

 

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost