Cahiers

De parel van genade


Cahier 118

Auteurs: Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt
Jaar: 2018
Aantal blz.: 100
ISBN nr: 9789491943201

Bestel  hier

 

De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu

Vierhonderd jaar geleden vergaderde de Synode van Dordrecht: van november 1618 tot mei 1619. Daar zijn onder andere de Dordtse Leerregels opgesteld. Samen met de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis vormen ze de gereformeerde belijdenisgeschriften. Van die drie belijdenissen zijn de Dordtse Leerregels het minst bekend. En dat komt niet alleen door de ‘taal van toen’. Het komt ook door het onderwerp: uitverkiezing.

Maar nog steeds loont het de moeite je te verdiepen in wat ze willen zeggen. Bij het lezen ervan kom je onder de indruk van de grote genade van God: heel zijn plan om de wereld en de mensen te redden. Maar, eerlijk is eerlijk, die parels van Gods genade liggen wel wat verscholen in hun schelp: je moet ze opdelven, voordat de schittering opvalt. Maar dan ontdek je die op elke bladzijde. Want van het eerste tot het laatste artikel zijn de Leerregels een oproep God te eren om zijn barmhartigheid en vergevingsgezindheid. En dat is ook steeds het doel geweest van de opstellers.

In dit boekje hebben we geprobeerd die inhoud weer bespreekbaar te maken. Daarbij laten we steeds zien hoe die Leerregels verbonden zijn met de leer van de apostelen.

We hopen dat dit boekje je stimuleert voor het eerst of opnieuw de naam van God te prijzen en te aanbidden om de grote genade waarmee Hij zich om ons heeft bekommerd! Want dat is precies wat de Dordtse Leerregels willen: de eer van God hooghouden en in bescherming nemen.

Ds. Jan Wesseling is predikant van de Gereformeerde kerk Veenendaal-West. Wilma van der Jagt is catecheet en woont in Amersfoort.

 

 
 

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost