Cahiers

Cyprianus van Carthago

Cahier 101

Auteur: Dr. Harm Veldman
Jaar: 2014
Aantal blz.: 71
ISBN nr: 9789491943034

Bestel  hier

 

Cyprianus van Carthago

Met de hier gegeven beschrijving van het leven en werk van Cyprianus bevinden we ons in de tijd van de grote christenvervolgingen in het Romeinse Rijk. Deze bijzondere voorganger is één keer ontkomen aan de vervolging, de tweede keer werd hij alsnog gevangengezet. En op 14 september 258 is hij omgebracht voor de ogen van veel van zijn gemeenteleden.

Cyprianus was bisschop in de Noord-Afrikaanse stad Carthago en toonde zich vaak heel bezorgd om zijn gemeente die in een heidense cultuurwereld leefde. Cyprianus heeft zijn gelovigen willen leren in gehoorzaamheid aan God te leven en de wereld ‘buiten de deur te houden’. Door zich te verenigen onder het gezag van de bisschop kon de kerk haar eenheid bewaren. Maar wie zijn geluk buiten de kerk zocht, was verloren. In dat opzicht bleef de uitspraak van Cyprianus heel lang bekend: ‘Buiten de kerk geen zaligheid.’
Een echt pastorale handreiking gaf Cyprianus met zijn geschrift over het Onze Vader. Dat gaf niet alleen kleur en kracht aan het christelijke gebedsleven toen, maar mag ook ons als gelovigen van de eenentwintigste eeuw bemoedigen en doen beseffen wat het betekent dat wij God kennen als onze Vader.

Harm Veldman (*1942) was eerst onderwijzer in Assen en later docent (kerk)geschiedenis in Groningen. Hij promoveerde in 2009 op de biografie en de theologie van Hendrik de Cock. Hij is de auteur van diverse boeken en artikelen op het gebied van de algemene, de vaderlandse en de regionale kerkgeschiedenis. Zo verscheen in 2014 een biografie over de Noord-Nederlandse hervormer Menso Alting (1541-1612).

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost