Cahiers

Verkondig het Woord

Cahier 60

Auteur: Dr. A.N. Hendriks
Jaar: 2004
Aantal blz.: 108
ISBN nr: 9050460577
Prijs: € 11,- 

* UITVERKOCHT *

 

Bijdragen over prediking, de predikant en de hoorder

Dit cahier bevat een bewerking van artikelen die dr. Hendriks eerder schreef in het weekblad De Reformatie en Nader Bekeken. In dit cahier gaat de auteur meer dan eens in discussie met wat door de Vakgroep Praktische Theologie van de Theologische Universiteit (Broederweg) te Kampen en in de dissertatie van J.R. Douma, in 2000 verdedigd aan deze universiteit, naar voren is gebracht. 

Dr. Hendriks beoogt met kritische vragen en opmerkingen een bijdrage te leveren aan een voortgaand gesprek over wat de Vakgroep beoogt: de ontwikkeling van 'een eigentijdse gereformeerde preekvisie'. "Verkondig het Woord..."(2 Tim. 4:2) is de blijvende opdracht die van Christuswege naar zijn kerk en haar dienaren toekomt. Het cahier sluit af met drie actuele thema's in de prediking: De verkondiging van Gods oordeel, preken over de uitverkieizng en rond de catechismusprediking.
Dit cahier wil ondersteuning bieden bij de beantwoording van hedendaagse vragen over de prediking.

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost