Cahiers

Heinrich Bullinger 1504 - 1575

Cahier 61

Auteur: Drs. H. Veldman
Jaar: 2004
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460585

 

Bestel  hier

 

Gereformeerd pastor voor Europa

Waarom willen we aandacht geven aan Heinrich Bullinger? Zijn geboortejaar ligt precies vijf eeuwen achter ons en dus wordt er – zeker in Zwitserland – feest gevierd vanwege dit halve millennium. Maar waarom zou Nederland hierin moeten participeren? Hebben wij iets met Bullinger? Vreemde vragen eigenlijk. Het laat zien waar het bij ons op vast zit: Wij kennen hem niet, hij is voor velen onder ons de grote onbekende. Maar als men nu ontdekt dat Bullinger thuis hoort in de rij van kerkhervormers, dan wil men toch wel graag weten: wie is hij precies en wat mocht hij betekenen voor christenen toen en wellicht ook nog voor die van nu. 

Drs. H. Veldman neemt ons mee op een historische reis door het leven van Bullinger en laat iets zien van de strijd en keuzes die Bullinger moest maken. Hij heeft gestreden tegen ‘Rome’ en tegen de ‘radicalen’. Vandaag kunnen we van Bullinger leren dat zijn strijd niet tegen mensen was gericht, maar tegen hun leer. Een noodzakelijke, niet gezochte strijd. Voor Bullinger is het Woord van God, zoals de Bijbel dat laat horen, beslissend geweest. Bij hem kom je geen (hermeneutische) twijfels tegen over de betekenis van de woorden van God.

Wie de moeite neemt om het levensverhaal van Bullinger te lezen, zal inderdaad ontdekken dat hij aan de protestanten van nu heel wat te zeggen heeft. Men kan veel van hem leren. Voor de versterking van het geloof, ook voor hulp bij spannende kwesties nu, voor het vertrouwen dat het met de kerk van Christus zeker goed zal komen als ze haar Heer in alles blijft volgen. Bij Heinrich Bullinger kan men zien hoe dat gaat. Hij was standvastig, dienend, samenbindend.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost