Cahiers

Groeien in kennis

Cahier 65

Auteur: Dr. A.N. Hendriks
Jaar: 2005
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 9050460623
Prijs: € 11,- 

* UITVERKOCHT *

 

Thema's uit de geloofsleer

In het jaar dat dr. Hendriks 45 jaar dienaar van het Woord mag zijn, mag dit nieuwe cahier verschijnen. Ook in dit cahier laat ds. Hendriks zien dienstbaar te willen zijn aan het Woord. Groeien in geloof is een hedendaags item. Het is ook voluit een schriftuurlijk item. Groeien in geloof gaat hand in hand met groeien in kennis. 

Zo staat bijvoorbeeld in 2 Petrus 3 vers 18: Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. In Kolossenzen 1 vers 10 staat het zo: Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.
In de tijd van de Reformatie kwam het Woord weer in het centrum te staan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het geloof omschreven werd als een 'kennen' en een 'vertrouwen' Zo doet de Heilige Geest ons ook 'weten' wat ons in genade door God geschonken is.

Het cahier behandelt thema's uit de geloofsleer. De Schrift gaat daarbij open. Aan de hand van de geschiedenis wordt getoond hoe onze voorouders om zijn gegaan met geloofsvraagstukken en hoe zij luisterend naar het Woord zijn gekomen tot geloofsonderwijs.Het gaat onder meer over gebedsverhoring, verzoekingen, hoe gelovigen het kunnen volhouden, over geloof en gevoel en het verschijnen voor Gods rechterstoel. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met vragen van de hand van mevrouw Zwikstra-de Weger,voor behandeling in verenigings- of bijbelclubverband.

Het lezen van dit cahier is een bemoediging voor het gereformeerde geloof! Het cahier sluit af om vast te geloven tegen elke aanvechting van het geloof in: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn. Zeker weten!

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)