Cahiers

Preken vandaag

Cahier 66

Auteur: M. Heemskerk
Jaar: 2005
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460631

 

Bestel  hier

 

Moet er vandaag anders gepreekt dan bijvoorbeeld vijftig jaar geleden? Moet er zelfs nog wel gepreekt worden? Is preken geen achterhaalde manier om de mens van de eenentwintigste eeuw te bereiken?
Natuurlijk, de inhoud van de boodschap is door de eeuwen heen dezelfde. Maar zijn de mensen voor wie de boodschap bestemd is, niet zó veranderd, dat je ze vandaag de dag met een preek maar moeilijk meer bereikt? 

Ds. Heemskerk neemt ons mee door de Bijbel en onze belijdenis. We zien hoe al eeuwenlang in verschillende omstandigheden steeds weer hetzelfde beleden is.
De Bijbel wijst ons zelf de weg: 'Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust' (NBV).
Het verkondigen van het Woord is zo kenmerkend voor de gemeente, dat je zonder die verkondiging niet van kerk kunt spreken. Wie de Bijbel leest, wie over eeuwen belijden heenkijkt, wie vandaag wereldwijd rondkijkt, zal dit bevestigen. Woordverkondiging is kenmerkend voor de kerk.
Maar daar is de vijand ook van op de hoogte. Het kan dus ook makkelijk mis gaan op de preekstoel. De Bijbel is dan ook wegwijzer in dit vraagstuk.

De Schrift krijgt in dit cahier het laatste woord. Ook als het gaat om de vraag of preken nog zin heeft in de 21e eeuw. En zo ja, hoe de preek er dan uit moet zien, wil ze het effect hebben die de Schrift eraan toekent. Dit boekje sluit aan bij het eerder verschenen cahier van dr. A.N. Hendriks, dat vanuit een andere invalshoek ook de prediking als thema heeft.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost