Cahiers

Liever vijf woorden met mijn verstand

Cahier 70

Auteur: Ds. W. Wierenga
Jaar: 2006
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460674

 

Bestel  hier

 

Een pastorale handreiking over gaven van de Geest

Veel gereformeerde broeders en zusters worden in verwarring gebracht door allerlei charismatische invloeden die als een vloedgolf de kerken overspoelen. Jonge mensen missen goede voorlichting en niet alle predikanten stellen zich afwijzend op. Vooral met het oog op hen allen is dit boekje geschreven.

Aan de orde komen vragen als:
Hoe spreekt de Schrift over gaven als tongentaal, genezing, demonenuitdrijving en profetie?
Komen die opvallende Geestesgaven nog voor in onze tijd?
Wat is de betekenis van de streeptheologie?
Kun je wel spreken van de charismatische beweging?
Waarom stappen gereformeerden over naar baptistische of evangelische gemeenten?
Wat is NewWine voor een beweging? Hoe denken zij onderwijs te geven in de kerken?

Van charismatici valt ook wel te leren. Dit boek is zeker geen veroordeling van alles wat de charismatische beweging leert en doet. Maar de vinger wordt wel gelegd bij zaken als gebedsministry, zoals die wordt gepraktiseerd door NewWine-Nederland. De gebeurtenissen in de fictieve gemeente Hoopvol worden als voorbeeld genomen en zijn heel herkenbaar.

Een drietal bijlagen vormt een belangrijk onderdeel van het boek. Ze gaan o.a. over de persoon van de heilige Geest en over de vraag of evangelischen de Bijbel anders lezen dan gereformeerden.

Ds. W. Wierenga is emeritus predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) van Helpman en woont te Midlaren.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost