Cahiers

Het kerstverhaal van Matteüs

Cahier 71

Auteur: A. van der Sloot
Jaar: 2006
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460682

 

 

Bestel  hier

 

Het kind Jezus en de vervulling van de oudtestamentische profetie

De boeken van de Bijbel vormen één geheel. De rode draad door het Oude Testament is de voorzegging van de komst van de Messias. De vervulling ervan, in de komst van Jezus van Nazaret, is het hoofdthema van het Nieuwe Testament. Het kerstverhaal van Matteüs kan ons geweldig helpen om oog te krijgen voor de eenheid van de Bijbel.

Matteüs laat namelijk over Maria's zwangerschap en over wat Jezus daarna als kind overkomt, het licht van de oudtestamentische profetie schijnen. De geboortegeschiedenis van Jezus begint met een geslachtsregister. Zo betrekt Matteüs zijn lezers meteen bij de bijzondere afkomst van Jezus van Nazaret: Jezus is de Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham. Het doel van zijn leven is de Joden en de heidenen nieuw leven te geven en voor eeuwig te behouden.

Matteüs is uiterst zorgvuldig te werk gegaan als hij het verband legt tussen Jezus van Nazaret en de oudtestamentische profetie over de Messias. Dat blijkt uit details. Gebeurtenissen uit Jezus' leven worden ingeleid met gebruikmaking van maar liefst drie verschillende vervullingsformules. Dat Jezus van Nazaret de beloofde Messias van God is, is door Matteüs met overtuiging beschreven, maar ook met krachtige argumenten. Tot op heden is zijn evangelie een bron om kennis op te doen over wat tot de kern van het christelijk geloof behoort.

Een woord van dank komt Henk Helmantel toe. Hij gaf toestemming om zijn schilderij 'Nieuw Leven' te gebruiken voor de omslag. Van dit schilderij, dat vaker in druk is verschenen, valt de boodschap 'de geboorte van Jesus als vervulling van het Oude Testament' in één oogopslag te lezen.

Ds. A. van der Sloot (1951) is gereformeerd predikant te Bedum. Daarvoor stond hij in Drachten, Vollenhove en Rotterdam-Pernis.

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost