Cahiers

‘Aan de belofte genoeg?!’

Cahier 72

Auteur: Dr. H.J.C.C.J. Wilschut
Jaar: 2007
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460690

 

* UITVERKOCHT *

 

Gereformeerd tegenover evangelisch/charismatisch

Gereformeerden en evangelischen/charismatici ontmoeten elkaar. Verschillen zijn er genoeg. Maar hoe breng je die onder één noemer?

De titel van dit boekje doet een poging om die noemer te formuleren. In geding is de belofte van het evangelie.

In dit cahier wordt op verschillende manieren uitgewerkt hoe je aan die belofte werkelijk genoeg hebt. Genoeg voor het geloofshouvast in God. Je zoekt de zekerheid niet in jezelf, maar in Gods beloftewoord. Daar hoeven geen nieuwe openbaringen meer bij. Ook niet om tot zekerheid te komen over je persoonlijke verkiezing. Geloofszekerheid hoef je niet te ontlenen aan je gevoel, al heeft geloven alles te maken met gevoel. Je grijpt evenmin op de tijd van de vervulling vooruit. Bijvoorbeeld door vandaag al te willen gloriëren als christen met allerlei gaven van de Geest. Je doet het met de belofte. Die gaat beslissend voorop. Je hebt er genoeg aan. En je neemt er ook genoegen mee.

Aan de belofte genoeg?! Het vraagteken geeft de kwestie in geding aan. Het uitroepteken wil het antwoord onderstrepen waarom het in dit cahier ten diepste begonnen is.

De inhoud van dit cahier diende oorspronkelijk als stof voor een cursus voor belijdende leden. Toegevoegde gespreksvragen maken het voor groepsbespreking bruikbaar.

Dr. H.J.C.C.J. Wilschut (1952) is predikant van de Gereformeerde Kerk te Smilde

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)