Cahiers

‘Aan de belofte genoeg?!’

Cahier 72

Auteur: Dr. H.J.C.C.J. Wilschut
Jaar: 2007
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460690

 

Bestel  hier

 

Gereformeerd tegenover evangelisch/charismatisch

Gereformeerden en evangelischen/charismatici ontmoeten elkaar. Verschillen zijn er genoeg. Maar hoe breng je die onder één noemer?

De titel van dit boekje doet een poging om die noemer te formuleren. In geding is de belofte van het evangelie.

In dit cahier wordt op verschillende manieren uitgewerkt hoe je aan die belofte werkelijk genoeg hebt. Genoeg voor het geloofshouvast in God. Je zoekt de zekerheid niet in jezelf, maar in Gods beloftewoord. Daar hoeven geen nieuwe openbaringen meer bij. Ook niet om tot zekerheid te komen over je persoonlijke verkiezing. Geloofszekerheid hoef je niet te ontlenen aan je gevoel, al heeft geloven alles te maken met gevoel. Je grijpt evenmin op de tijd van de vervulling vooruit. Bijvoorbeeld door vandaag al te willen gloriëren als christen met allerlei gaven van de Geest. Je doet het met de belofte. Die gaat beslissend voorop. Je hebt er genoeg aan. En je neemt er ook genoegen mee.

Aan de belofte genoeg?! Het vraagteken geeft de kwestie in geding aan. Het uitroepteken wil het antwoord onderstrepen waarom het in dit cahier ten diepste begonnen is.

De inhoud van dit cahier diende oorspronkelijk als stof voor een cursus voor belijdende leden. Toegevoegde gespreksvragen maken het voor groepsbespreking bruikbaar.

Dr. H.J.C.C.J. Wilschut (1952) is predikant van de Gereformeerde Kerk te Smilde

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost