Cahiers

Bij Dordt in de leer

Cahier 77

Auteur: Dr. H.J.C.C.J. Wilschut
Jaar: 2013, herdruk
Aantal blz.: 104
ISBN nr: 90504747

Bestel  hier

 

Kanttekeningen bij de Dordtse Leerregels

Dit boekje is het resultaat van een cursus voor belijdende leden. We lazen met elkaar de Dordtse Leerregels. Op het eerste gezicht is dat niet het meest aantrekkelijke belijdenisgeschrift. De DL hebben de naam moeilijk te zijn. Van onze belijdenisgeschriften zijn ze dan ook het minst bekend.

Het gaat over dingen waar je met je verstand niet bij kunt: verkiezing en verwerping, Gods eeuwige besluiten. Ook de vorm van de DL werkt niet erg mee. Het zijn echt leerregels. Zeker voor mensen van de 21e eeuw komt het allemaal wat schools en leerstellig over.

Bovendien rijst de vraag: wat heb ik eraan in de situatie van vandaag? Wat kan ik ermee voor mijn eigen geloofsleven? Zitten wij vandaag niet met heel andere vragen dan met wat in de 17e eeuw strijdpunten waren?

In dit boekje proberen we de vragen naar de betekenis voor ons vandaag serieus te nemen. Wil je de DL begrijpen en kunnen ‘plaatsen’, dan moet je regelmatig even terugkijken in de kerkgeschiedenis. Maar dan doe je een verrassende ontdekking: dat de vragen van toen nog steeds de vragen van nu zijn. Al komen die vragen in een andere en moderne vorm naar ons toe, wezenlijk gaat het nog steeds om dezelfde zaken. Daarom kunnen we ook onze winst doen met de antwoorden die we van de DL krijgen. Bijbelse antwoorden, in de situatie van toen en daar doordacht. Waar je wat mee kunt, als gereformeerde kerk en als gereformeerde kerkmensen in de 21e eeuw.

De inleidingen op de cursusavonden werden voor dit boekje bewerkt en op onderdelen aangevuld. Discussievragen werden toegevoegd.

Dr. H.J.C.C.J. Wilschut (1952) is predikant van de Gereformeerde Kerk te Smilde

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost