Nader Bekeken

Koers uitzetten

NB2020-2

maart 2020
jaargang 27, nr 3

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:

Harm Boiten
In de leerschool van de Geest
Leer en leren zijn niet populair, toch leert de Schrift dat leren een vitaal kenmerk van het geloof is. De kerk is een leerhuis, de gemeente een leergemeenschap. En God zelf is de leraar. Met Gods woorden – verlossend en bevrijdend – bouwt de Heilige Geest Christus’ kerk.

Lees meer...

Synodebesluiten M/V

NB2020-S

januari 2020
jaargang 27, nr 1a

 

 

Speciale editie met teksten van de hoorzitting Generale Synode Goes d.d. 23-12-2019 over de besluiten M/V namens de revisie verzoekende kerken.

Bestel dit nummer, klik HIER!

 

God zoekt jou

NB2020-2

febuari 2020
jaargang 27, nr 2

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:

Bart van Egmond
De knappe David en de onaanzienlijke Christus
Samuel moet aan Saul gaan zeggen dat hij door God verworpen was. Samuel heeft daar veel verdriet van. Maar God laat Samuel weten: Ik let op het hart. Bij Gods Messias gaat het erom dat Hij van harte aan de HERE is toegewijd. En dat wás David, ook al was hij verre van volmaakt.

Lees meer...

In het licht van het koninkrijk

NB2020-1

januari 2020
jaargang 27, nr 1

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht:
Henk Drost
God weet wel raad met je
Hoe denk je over God? Als je Hem alleen maar ziet als toeschouwer, kun je je gang gaan. Dan kom je Hem wel tegen in zijn oordeel. Wie met de zonde aan de hand blijft lopen, komt er niet mee weg. Hij weet wel raad met je.

Lees meer...

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Gezalfd met de Geest
- Godsbeeld en liefde
- van verdrukking naar koninkrijk

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer