Nader Bekeken

Auditief of visueel?

NBdecember2008

juni 2005
jaargang 12, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
F.J. Bijzet
Auditief of visueel?
Als je een probleem hebt met je ogen, kun je ook een probleem hebben met je oren. Dan heb je geen oor voor Christus, het Licht der wereld, omdat er met je kijken iets mis is. Zo word je verduisterd voor het Woord. Wil je blijven openstaan voor Hem en zijn Woord, zorg dan dat je ogen goed blijven.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Confessie en tijdgeest
Eigenlijk staan alledrie de vragen en antwoorden van Zondag 21 HC haaks op de tijdgeest. Over de tijdgeest is veel te zeggen. Je kunt er niet omheen. Enkele kenmerkende zaken zijn beleving, onverbondenheid, het evangelicale optimisme. Het is belangrijk de tijdgeest te onderkennen, en zeker in de prediking.

Afscheid prof. Meijer
De synode te Amersfoort heeft afscheid genomen van prof. drs. J.A. Meijer, buitengewoon hoogleraar Grieks en Latijn aan de TU te Kampen. Ook hier ten afscheid een woord van dank.

NBV
De synode gaf zonder reserve de NBV vrij voor gebruik in de eredienst. Een oproepje om (positieve én negatieve) leeservaringen door te geven.

Thema:
J.W. van der Jagt
Appeltjes schillen
Als ons leed en ellende overkomt, gaan we klagen. Dat mag, als we maar met onze klachten naar God toegaan, en Hem niet ter verantwoording roepen. Wij mensen kunnen God niet begrijpen, we kunnen en mogen Hem wel vertrouwen. Voorbeelden uit de Bijbel zijn Job en Asaf.

Column:
H. van Leeuwen
Wisseling
Het is wel eens goed en inzichtgevend je in de positie van een ander te verplaatsen, zelfs in de kerk.

Synode 2005:
H. van den Berg
Eensgezind
Op de synode wordt in een goede sfeer met elkaar gewerkt. Dat wil niet zeggen dat er geen stevige discussies zijn of dat men het in alles met elkaar eens is. Maar wel dat in eensgezindheid en vertrouwen met elkaar gesproken wordt.

Rondblik:
Willem L. Meijer
De val bij Chagall
Beschrijving van een schilderij van Chagall waarin de schilder de schepping van de mens en zijn val weergeeft, en ook laat zien dat bij hem verzoening in feite hereniging is. Chagall valt niet terug op de bijbelse, maar op mythologische gegevens.

J. Kamphuis
Radicale partijganger in het synodale kamp (Prof. G.M. den Hartogh en de Vrijmaking, II)
Prof. G.M. den Hartogh is in het voorgaande nummer (in de bespreking van de dissertatie van dr. Th.J.S. van Staalduine) getekend als een moedig man en een gekweld mens, nu komt hij naar voren als een radicale partijganger tegenover prof. K. Schilder. De zaak van het zelfonderzoek krijgt ruime aandacht.

Gemeentebreed:
M. de Meij
De gouden regel van Matteüs 18
Als iemand in de gemeente onrecht is aangedaan, wordt geduld gevraagd. Zie de ander eerst onder vier ogen te spreken te krijgen. Ga pas als dat niet werkt, anderen inschakelen. De dienst aan elkaar in de gemeente staat voorop. Bij volharding in zonde moeten zonodig ook uiterste maatregelen van tucht toegepast worden. Niet om te veroordelen, maar om die ander de ernst van de zonde te laten inzien, zodat hij zich bekeert.

Boek van de maand:
M.C. Mulder
Wonderlijk gewoon
Onder redactie van prof. G. Kwakkel verscheen (Barneveld 2003) het boek Wonderlijk gewoon, waarin de hoogleraar zelf en een aantal van zijn leerlingen hun visie geven op profeten en profetie in Oude en Nieuwe Testament.

Gedicht:
G. Slings
Groninger Hogeland, Hans Werkman

Persrevue:
P.L. Storm
Om het echte wonder van Pinksteren…
In het Gereformeerd Kerkblad (voor Overijssel enz.) schreef ds. R. Heida over Pinksteren en over de kracht van de Geest.

Waarom het gemeentewerk de studeerkamer nodig heeft
In Wapenveld stond een interview met de Calvijnkenner dr. W. Balke. Hij sprak o.a. over het belang voor een predikant van de praktijk van het gemeentewerk en tegelijk de wetenschappelijke theologische studie.

Leren luisteren: onmisbaar voor de geloofsopvoeding!
Daan Thoomes geeft in Centraal Weekblad een beschouwing over het opvoeden in onze tijd, dat zijn wortels heeft in de Verlichting.

De Barmer Thesen en Karl Barth
In het Reformatorisch Dagblad laat dr. P de Vries zien dat het in de Barmer Thesen niet om een gereformeerd belijdenisgeschrift gaat.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- cherubs
- zonen en dochters van de Almachtige
- over privacy en vertrouwelijkheid in de kerk
- uitverkiezing, wanneer
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer