Nader Bekeken

HEER, onze Heer, hoe machtig is uw trouw!

NBdecember2008

december 2005
jaargang 12, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
J.L. Beuving
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw trouw!
In Psalm 8 loven we de Here, dat is het kader waarin deze psalm staat. Die grote God ziet om naar de mens, maakte hem zelfs onderkoning van zijn schepping. Wie is die mens? Zoveel stelt hij in feite niet meer voor, sinds hij in zonde viel. Maar in Psalm 8 zit ook het perspectief op de Here Christus! In Hem openbaarde God zijn trouw.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Diagnose en therapie. Over de gaven van de Geest
Dr. J. Hoek heeft in de pers geklaagd over lauwheid en gelijkvormigheid in de kerken. Dat klinkt veroordelend, maar er is zeker reden tot zorg. Een nieuwe doorwerking van de Heilige Geest is nodig. Daar mogen we om bidden, als we de uitkomst maar aan de Geest overlaten. Charismatische elementen zijn niet te combineren met gereformeerd denken. Waarom zijn veel gereformeerden zo vatbaar voor het charismatische gedachtegoed?

De nieuwe Loonstra teruggetrokken
In de Kroniek van september kwam het nieuwe boek van dr. Loonstra over homorelaties in de christelijke gemeente aan de orde. Inmiddels heeft de auteur zijn boek teruggetrokken. Is daarmee zijn hermeneutische benadering van de Schrift ook weg?

Thema:
F. van der Pol
Hoeft een vrijgemaakte niet bekeerd te worden?
Blijkens forumdiscussies op het internet is bekering een hot item. Het is daar en ook breder de vraag of bekering een plaats inneemt in de prediking in onze kerken. Duidelijk is dat de Geest in ieder anders werkt. Niet iedere gelovige kan een bekeringsverhaal vertellen of een getuigenis hierover geven. God geeft zijn beloften, en vraagt ons geloof en ons gelovig antwoord in een heilig leven: gave en opgave.

Column:
R.Th. Pos
Een kort lontje
De hufterigheid van de Nederlanders was onderwerp van een artikel in de pers. Het is frappant dat dergelijk gedrag vaak op dezelfde manier wordt beantwoord. Is zo’n mentaliteit in de kerk ook op te merken?

Rondblik:
H. Veldman
Over het behoud van het gereformeerd kerk-zijn in de 21e eeuw (Hoe gereformeerden uit koers raken - 3)
Behalve individuele moeiten en zorgen binnen de kerk zijn er ook ‘kritische kringen’. Gevoelens laten zich gemakkelijk delen en de kritische houding wordt alleen maar versterkt. Hoe ga je daarmee verstandig om? Een kijkje in de geschiedenis is inzichtgevend. En kennis van Gods Woord en de belijdenis is onontbeerlijk.

C. van Dijk
Doelgericht?
De boeken van Rick Warren, Doelgericht leven en Doelgerichte gemeente zijn nogal populair. Is dat terecht, is de vraag. Warren ontpopt zich als een geestelijke coach. Zijn stijl is dwingend, zijn bijbelgebruik suggestief. Liefde wordt geplaatst tegenover leerzuiverheid, en dat we een strijd voor de waarheid hebben te voeren, komt niet naar voren.

Korte boekbespreking:
T.M. Hofman
Brieven van een kroongetuige
Aan de bij Kok, Kampen verschijnende serie ‘Commentaar op het Nieuwe Testament’ is weer een deel toegevoegd, waarvan met waardering wordt kennisgenomen: 1, 2 en 3 Johannes. Brieven van een kroongetuige, geschreven door Pieter J. Lalleman.

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Onrecht en Gods oordeel
Dr. A. van de Beek schreef het boek Hier beneden is het niet. Christelijke toekomstverwachting (uitg. Meinema Zoetermeer). Van de Beek kiest voor een theologie van het oordeel. Hij stelt vragen als: hoe gaat God om met het onrecht? Waar is Hij in deze wereld vol onrecht en bitter leed? Er is kritiek te leveren op zijn antwoorden, maar om de vragen kunnen we niet heen.

Gedicht:
Twente bekeerd, Willem Wilmink. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Is de toekomst aan doelgroepkerken?
In De Wekker zette C.M. van Driel kritische kanttekeningen bij in de kerken ontstane projecten van gemeentestichting.

Bijbel en wetenschap
In Terdege verscheen een interview dat Huib de Vries hield met drs. Ben Hobrink over de waarheid van de Bijbel tegenover het evolutionisme.

De lege huls van de moderne theologie
Er zijn nogal wat theologen die zich manifesteren als nauwelijks-gelovige. Met de emeritus hoogleraar Ethiek van de TU Kampen (Oudestraat) als voorbeeld schrijft Guus Labooy in Woord & Dienst over zo’n wijze van theologiseren.

De schade van een gezinsonvriendelijk klimaat
Tineke Huizinga is het niet eens met het gezinsonvriendelijke klimaat in de samenleving en met het regeringsbeleid daarover, zo laat ze in Centraal Weekblad weten.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer