Nader Bekeken

Mesjokke!

NBdecember2008

maart 2006
jaargang 13, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G. Kwakkel
Mesjokke!
De profeet Hosea werd voor gek uitgemaakt. Wat zat hierachter? Het volk Israël dacht dat het de Here diende, maar ze gaven zich aan Baäl. Daarom had de profeet een harde boodschap, waarnaar men niet wenste te luisteren.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Natuurlijke gemeenteontwikkeling?
C.A. Schwartz heeft een visie op gemeenteopbouw ontwikkeld, waar veel mee gewerkt wordt. Maar het is de vraag of dit concept zich verdraagt met gereformeerde gemeenteopbouw en of de kerngedachte van Schwartz daarvoor gebruikt kan worden. Na uitleg van zijn principe wordt tegenwicht geboden vanuit de Schrift. Zijn visie is trouwens niet zo nieuw, Kuyper leerde iets dergelijks al.

Thema:
J.J. Burger
Lees je Bijbel van A tot Z
Uit onderzoek is gebleken dat het bijbellezen van kaft tot kaft, zoals dat vroeger veelal in zwang was, nog maar weinig gebeurt. Er zijn echter diverse argumenten aan te voeren om hier weer wel toe over te gaan. Ook worden tips gegeven hoe omgegaan kan worden met moeilijke of ‘lastige’ passages. En wat zou het mooi zijn als er een dagboek zou komen waarmee heel de Bijbel gelezen dient te worden.

Column:
G. Zomer
Kruisje halen
Carnavalvierders gaan na afloop van de festiviteiten een kruisje halen. Laat het teken van het kruis ook ons wat zeggen, als het teken van de Gekruisigde.

Rondblik:
G.J. Schutte
Christelijke politiek in Nederland anno 2006
We zien de voorboden van een ‘ander Nederland’. Een Nederland waarin de positie van christenen anders zal zijn dan we in de 20e eeuw gewend waren. We zullen de ontwikkelingen scherp moeten volgen en daarop inhaken. Want ook dat andere Nederland is het land waarin God ons een plaats en taak geeft. Een land dat zich verder zal moeten ontwikkelen, en z’n plaats zal moeten bepalen in Europa en de wereld.

P. Niemeijer
Wachters op Sions muren
Een bekende uitdrukking die vaak gebruikt wordt door verontrusten, is het ‘wachters op Sions muren zijn’. Letterlijk geciteerd blijkt die uitdrukking juist een andere betekenis te hebben! Bij het wachter-zijn past een kritische houding, om ontsporingen die schadelijk zijn voor het kerkelijk leven, op te merken. Daarvoor een aantal aandachtspunten.

Gemeentebreed:
A. Bas
Moet de wet ook gelézen worden?
De wet moet gepreekt worden, dat is bijvoorbeeld uit Zondag 44 van de Catechismus wel duidelijk. Maar het is ook een goede en betekenisvolle kerkelijke gewoonte om de wet te lezen, al is dat in de historie blijkbaar niet altijd gedaan. De wet is ook Woord van God en heeft een eigen plaats in de liturgie.

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Hoe het ging met de Vrije Universiteit
Prof. A.Th. van Deursen, emeritus hoogleraar nieuwe geschiedenis aan de VU te Amsterdam, beschrijft de geschiedenis van de universiteit, die 125 jaar bestaat. Het is een boeiend boek, tegelijk is het triest te lezen hoe het bederf in de kerk doorvrat binnen de universiteit.

Gedicht:
De dominee, Willem de Mérode. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
De PKN en de identiteit van een plurale kerk
Volgens ds. B. Plaisier is de identiteit van de nieuwe kerk anders dan toen de kerken nog niet gefuseerd waren. Zijn argumenten daarvoor schreef hij neer in Centraal Weekblad.

NRC en GKV
De kerken van vandaag worstelen met hun identiteit, en de onze net zo goed. Dat valt ook buitenstaanders op. Over het waarom en hoe interviewde Herman Amelink enkelen en dat was te lezen in de NRC.

Warrenisme voor een nieuwe identiteit?
Over de boeken van Rick Warren is al meer geschreven. In De Waarheidsvriend toont ds. H. Veldhuizen aan dat er inderdaad kritische twijfels geuit mogen worden.

De identiteit van de voorganger: hofnar of heraut?
In De Wekker schreef ds. M.J. Kater een column over het eigene van de erediensten.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Novembernummer
- Onthult God zijn plannen?;
- hoe verder na de synodebesluiten?
- geen eigenbelang in de rechtsgang
- kleren van genade.

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer