Nader Bekeken

Geen tempel, geen zon, geen maan - Immanuël!

NBdecember2008

december 2006
jaargang 13, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Schelling
Geen tempel, geen zon, geen maan - Immanuël!
We leven in een verwarrende tijd, deze laatste dagen van dit jaar. In Openbaring laat de Here aan Johannes zien wat er binnenkort moet gebeuren. Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem. Een gigantische stad. In een stad zie je de kerktorens boven de muren uitsteken. Maar bij deze stad zie je ze niet, want een tempel is niet nodig! Licht van zon en maan zijn ook niet meer nodig. Over haar schijnt Gods luister en het Lam is haar licht!

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Na veertig jaar
Er lijkt veertig jaar na de ‘Open Brief’ meer toenadering te komen tussen onze kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Dat is onder andere te constateren in een combinummer van Opbouw en De Reformatie. Is men bijvoorbeeld anders gaan aankijken tegen de verschillen in de omgang met de belijdenis?

Thema:
A.N. Hendriks
De Tien Geboden in de kerkdienst
Waarom worden de Tien Geboden altijd gelezen in de kerkdienst, en wel in de morgendienst? Sommigen menen dat we niet meer onder de wet, maar onder de genade leven, anderen wisselen de wetslezing liever af met een toepasselijk nieuwtestamentisch gedeelte. Vanuit de geschiedenis wordt aangetoond welke functies de wet had en heeft en waarom het aan te bevelen is de wetslezing te handhaven in de zondagmorgendienst.

Column:
G. Zomer
Mijn moeder is allergisch voor kerstballen
Een musical bij het kinderkerstfeest roept herinneringen op.

Rondblik:
Willem L. Meijer
De ‘joodse’ Rembrandt
Onder het publiek leeft nog steeds het beeld van de joodse Rembrandt, al wordt dit door kunsthistorici al driftig bestreden. De tentoonstelling die tot 7 februari 2007 loopt in het Joods Historisch Museum, is geheel aan dit thema gewijd. Het boekje dat als catalogus bij de tentoonstelling dienst doet, werkt dat uit, maar de schrijvers gaan daarin wel erg ver.

J. Veenstra
Het ontzaglijke wonder van mijn bestaan
Tekst van het openingswoord op een ouderavond aan het begin van het schoolseizoen 2006/07. Ons kind is door God geschapen als een uniek persoon, superintelligent of met een bepaalde beperking of handicap.

Gemeentebreed:
A. van Groos
Wie zorgt er voor de predikant?
Soms haakt een predikant af. Daar kunnen diverse oorzaken voor aangewezen worden. De predikant is allereerst zelf verantwoordelijk voor zijn welzijn en voor zijn goed functioneren. Gelukkig wordt er de laatste tijd binnen de kerken veel aan gedaan om de zorg voor de predikant te verbeteren. En in veel gevallen kan het deputaatschap Dienst en Recht een uitweg bieden.

Boek van de maand:
H.J. Boiten
Een beeld van een boek
Bij Medema, Vaassen, verscheen een fraai boekje van de hand van Willem L. Meijer met gedichten en korte studies n.a.v. werk van Rembrandt: Rembrandt en het evangelie. Beeldgedichten en beeldgedachten.

Gedicht:
Geboorte, Ida Gerhardt. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
De effectiviteit van gebedsgenezing
In het chr. geref. Kerkblad voor het Noorden verscheen een schriftuurlijk nuchtere terugblik en evaluatie op een onderzoek naar de effecten van gebedsgenezing.

Maakbaarheidsidealisme en erfzonde
In Centraal Weekblad beschrijft Jan van Butselaar hoe hij in deze tijd een herleving ziet komen van het ideaal dat alles maakbaar moet zijn.

Jeugdculturen
Hoe jeugdculturen zich ontwikkelen in de huidige individualistische cultuur, was onderwerp van een interview met Maerten Prins n.a.v. zijn proefschrift. Het artikel in Wapenveld is daarop gebaseerd.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Novembernummer
- Onthult God zijn plannen?;
- hoe verder na de synodebesluiten?
- geen eigenbelang in de rechtsgang
- kleren van genade.

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer