Nader Bekeken

Adoptie

NBnovember2008

november 2008
jaargang 15, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
D.S. Dreschler
Adoptie
De gelovige heeft een Vader in de hemel, zo maakt Hij Zich ook bekend. Dat kind-zijn hoeven we niet te verdienen, ook al zijn we in zonde gevallen en hebben we dat voorrecht verspeeld. Als we eigendom van Christus zijn, worden we door God weer aangenomen als kind. Dat heeft tegelijk een aantal voorrechten!

Kroniek:
C. van Dijk
In de markt zetten
Een product moet in de markt worden gezet, om een uitdrukking uit de marketingwereld te gebruiken. Is dat met de boodschap die kerk te bieden heeft, ook het geval? Kerken in Amerika zijn hier voorbeelden van en daarover is in diverse boeken te lezen. Gaan we in ons land ook die kant op? Daarvan worden voorbeelden gegeven.

Thema:
A.N. Hendriks
Uitdaging voor de gereformeerde theologie
In de aan prof. Maris aangeboden bundel Charis zijn meer lezenswaardige artikelen opgenomen. Nu worden de bijdragen van prof. C. van der Kooi en prof. J. Hoek besproken. Beide gaan over gereformeerde gedachten over de charismatische beweging en de pneumatologie. Het is nodig dat de hermeneutische vragen breed aan de orde komen bij verdere theologische studie.

Column:
R.Th. Pos
Kerkverband
Het past de kerken om zich aan de uitspraken van de synode te houden, als gezamenlijke afspraken die gedaan zijn binnen het kerkverband.

Rondblik:
P. Niemeijer
Tegen de boze geesten het evangelie!
Christus heeft al getriomfeerd over de boze geesten en na Golgota is hun positie principieel veranderd. De demonen hebben nog macht, de duivel kan mensen die buiten Christus leven, bezetten. Gods kinderen zijn bevrijd uit zijn heerschappij, al probeert hij hen nog wel steeds aan te vallen. Voor hun zonden zijn zij zelf verantwoordelijk, niet hun (voor)ouders. Christus’ bevrijding gebeurt niet door exorcisme, maar door het geloof in Hem zijn we in staat de duivel te weerstaan.

L.E. Leeftink
De duivel is overal, maar niet alles is occult
Op het voorjaar 2008 gehouden congres over demonen en bevrijding was dr. M.J. Paul een van de sprekers. Ook werd een van zijn publicaties ter lezing aanbevolen, Occulte machten en bevrijding (uitg. Groen, Heerenveen). Over dit boek wordt een aantal kritische opmerkingen gemaakt.

Synode 2008:
G. Zomer
Synode van Zwolle-Zuid. Over oudjes, lammetjes, de kool en de geit
De synode van Zwolle-Zuid is (voorlopig) afgesloten. De reacties in de pers zijn divers, van terughoudend tot het leveren van een achterhoedegevecht.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
Moet je daar ook al over nadenken?
Enkele overwegingen bij de kanselafkondigingen betreffende een overlijden in de gemeente en het welkom heten door de voorganger.

Korte boekbespreking:
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Achtergronden van een spraakmakende roman
Historicus Fred van Lieburg schreef een aardig boek om de ware wereld weer te geven achter Jan Siebelinks roman Knielen op een bed violen onder de titel: Het punt des tijds (uitg. De Bezige Bij, Amsterdam).

Boek van de maand:
H. Drost
Levend lichaam. Nadenken over gemeenteopbouw
Rein Brouwer en anderen schreven een handboek voor gemeenteopbouw en gemeentegroei onder de titel Levend lichaam. Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland (uitg. Kok, Kampen).

Gedicht:
De moeder de vrouw, Martinus Nijhoff. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Een leuke ontmoeting met de Heilige? – Over de kerkdienst
In De Waarheidsvriend schreef ds. P.J. Vergunst een artikel over de stijl en de toonzetting van de eredienst.

Rust
W.J.C. Gijsbertsen schreef, eveneens in De Waarheidsvriend, over het onmisbare nut van de zondag. En over de rust die Christus biedt, vertelt prof. H.J. Selderhuis in een column in Stimulans.

De bruikbaarheid van de Alpha-cursus
Ds. S.M. Alserda liet in twee artikelen in de Gereformeerde Kerkbode (Groningen, Friesland en Drenthe) geen onduidelijkheid bestaan over de (on)bruikbaarheid van de Alpha-cursus.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Maartnummer
- Milieu en rentmeesterschap
- het Woord blijft staan
- boekgeloof
- herders en schapen
- heiligen
- onderwijs en opvoeding

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer