Nader Bekeken

Bij het goede beginnen

NB2003-3

maart 2003
jaargang 10, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G. Kwakkel
Bij het goede beginnen
‘Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet?’ Als het je goed gaat, kun je dit Job gemakkelijk nazeggen. Maar Jobs wereld was nu juist volkomen ingestort. Zijn vrouw kon het niet meer vatten. Toch kon Job haar deze vraag stellen. En hij deed dat niet uit doffe berusting, maar omdat Hij zijn God kende.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Geen onderzoek naar 1967
De synode van Zuidhorn besloot het verzoek tot herziening van de synodebesluiten rond de ‘Open Brief’ af te wijzen. Het hoe en waarom van dit besluit om niet verder onderzoek te doen naar ‘1967’, dat met grote meerderheid werd genomen, wordt duidelijk gemaakt. Ook worden enkele opmerkingen gemaakt over de betekenis van dit besluit.

Oproep tot reformatie
In februari deed een aantal broeders en zusters uit de kring van Reformanda een oproep tot reformatie. De oproep blijkt in meerdere opzichten ongenuanceerd en ook onverantwoord, maar vraagt tegelijk om bezinning.

Thema:
H.J.C.C.J. Wilschut
De Bijbel in beeld
Het boek Woord op schrift heeft nogal wat tongen losgemaakt. Vooral de hoofdstukken van de hand van drs. A.L.Th. de Bruijne hebben bij velen vragen opgeroepen. Een discussie hierover was enkele maanden geleden al toegezegd en daar wordt nu een begin mee gemaakt.

Reactie:
Beeldvorming rond beeldspraak, antwoord aan dr. Wilschut
A.L.Th. de Bruijne
Op de door dr. Wilschut gestelde vragen over wat hij schreef in Woord op schrift, gaat drs. De Bruijne meteen al in.

Column:
R.Th. Pos
Aanpassingen
Voor gemeenteleden met een handicap kennen we aangepaste kerkdiensten. Moeten we voor de jeugd ook aan speciale jeugddiensten denken? Het ‘jeugdprobleem’ is niet zomaar opgelost en een eredienst moet wel een eredienst blijven.

Rondblik:
M.C. Mulder
Ziekenzalving, opnieuw geboden?
Jakobus 5 spreekt over het ‘zalven met olie’ van zieken. Uitgelegd wordt wat dit in de bijbelse tijd betekende. Vanuit de context wordt de conclusie dat ziekenzalving ons, christenen van nu, niet geboden wordt. Wel worden we opgeroepen tot het gebed, thuis en in de kerk.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
Gesprek over de kerkgang
Aan de hand van een aantal vragen wordt een handreiking geboden om (opnieuw) het gesprek over de kerkgang in de gemeente of op de bijbelstudievereniging aan te gaan.

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Naar een dienst van bevrijding?
Onder redactie van M.J. Paul verscheen het boek Geestelijke strijd. Over demonie en bevrijding in christelijk perspectief (Zoetermeer 2002). Dat nadrukkelijk de aandacht gevraagd wordt voor de invloed van boze geesten, mag waardering hebben, daarentegen de wijze waarop de auteurs over bevrijding schrijven, niet.

Gedicht:
Niet klagen, Nicolaas Beets. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Het Woord van de kerk
Demissionair minister Donner hield onlangs een pleidooi voor het spreken van de kerk in de samenleving, nu normen en waarden weer hoog in de belangstelling staan. Het Friesch Dagblad vatte het samen en liet de hervormde prof.dr. G.G. de Kruijf en dr.ir. J. van der Graaf erop reageren.

De hulp van de kerk
Overheidspersonen die geen christen zijn, vinden soms dat kerken zich meer moeten profileren in de samenleving. Zo ook burgemeester M. de Boer van Leeuwarden, die tegelijk kritiek op de kerken heeft, aldus een verslag in het Friesch Dagblad. Dat politici steeds meer oog (moeten) krijgen voor de betekenis van het geloof, vindt ook prof.dr. H.M. Vroom in een artikel in Openbaar Bestuur.

Bescherming van het leven
De uitspraak van het Europese Hof over de bescherming van het leven staat in tegenstelling tot de Nederlandse wetgeving op dit gebied. Uit een artikel van dr. Matthijs de Blois in Pro Vita Humana blijkt dat bijvoorbeeld de heiligheid van het leven nog een belangrijk uitgangspunt is.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer