Nader Bekeken

Niet over één kam

NB2003-5

mei 2003
jaargang 10, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Niet over één kam
In allerlei situaties kunnen we geroepen worden om een oordeel te vellen. De Galaten kregen te maken met dwaalleer en lieten zich erdoor in verwarring brengen. Maar Paulus schrijft ze daarom nog niet af! Hij gaat uit van Gods zorg voor zijn kudde. Hij leert ook ons om onderscheid te maken tussen hen die in verwarring ‘brengen’ en hen die in verwarring ‘gebracht worden’. Dwaalleer moet weerstaan en bestraft worden, maar terugkeer naar de goede weg is mogelijk voor ‘slachtoffers’, inkeer voor dwaalleraars ook.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Onze liturgische koers
De synode van Zuidhorn zette een nieuwe koers uit voor liturgische zaken, op grond van het rapport van deputaten voor Kerkrecht en Kerkorde. Daarin dienen zij de kerken van advies. Meer liturgische variatie en meer verschillen tussen plaatselijke kerken moeten mogelijk zijn. Dat van independentisme geen sprake is, wordt aangetoond, maar kritische vragen zijn zeker te stellen.

Reactie:
A.L.Th. de Bruijne
De Schrift zelf: hoe werkt dat?
In het maart- en aprilnummer kwam een discussie op gang over wat drs. De Bruijne poneerde in het boek Woord op schrift. In deze vervolgreactie op diverse vragen gaat het o.m. over het omgaan met metaforie en criteria daarbij, over de geschiedschrijving, over afhankelijkheid van de vakman en over Genesis 1.

Thema:
H.J.C.C.J. Wilschut
Om de klaarblijkelijkheid
Het gesprek met drs. A.L.Th. de Bruijne wordt afgerond. De Schrift is haar eigen uitlegster. Over het hoe (t.a.v. de problematiek van metaforische elementen binnen een letterlijke context) blijkt het laatste woord nog niet gesproken te zijn.

Column:
G. Zomer Jzn.
Kippenpest
Kritiek op de preek van biddag, een paar kippen en Salomo die bidt voor alle wereldproblemen, vormen de aanleiding tot vragen over ons bidden.

Rondblik:
H. Walinga
Zuinig op de jeugd
Het is met onze jeugd niet zo best gesteld, als je tenminste de pers moet geloven. Maar er zijn nog veel jongeren die meelevend zijn en meer willen weten van God en zijn beloften. Als we het hebben over de levensstijl van de jeugd, zien we invloeden van buitenaf en ook samenhang met vorige generaties. Wat uiterlijk schijnt, heeft met innerlijk te maken: ouders/ouderen, sta open voor de vragen en opmerkingen! De jeugd hoort er helemaal bij, maar dat moeten ze wel kunnen merken.

H.J. Boiten
De zondeval in beeld
Rembrandts ets ‘De zondeval’ spreekt tot de verbeelding: hij wordt of bewonderd of juist niet. Willem L. Meijer toont aan en verduidelijkt wat erop te zien is.

Gemeentebreed:
A. Bas
Tucht
Tucht in de kerk staat in dienst van Gods eer, van verzoening en van de vrede in Christus’ gemeente. Tucht is allereerst een zaak van de gemeente, maar ook als de kerkenraad ermee te maken krijgt (volgens een vaste procedure), gaat de tucht om het behoud van de zondaar.

Boek van de maand:
D.A.C. Slump
Pastoraat en recht
In 2002 verscheen het boek Recht door de gmeente, waarin mevrouw M. Verhage-van Kooten een juridische gids biedt voor het pastoraat. Het boek geeft een inleiding in het Nederlands rechtsstelsel, maar de hoofdmoot wordt gevormd door onderwerpen waarmee ambtsdragers bij het pastorale werk te maken kunnen krijgen. Voor hen is het een nuttig naslagwerk.

Gedicht:
Weglopen, Johanna Kruit. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Knabbelen aan Van Bruggen
In de vorige Persrevue was een deel van een interview opgenomen met prof. dr. J. van Bruggen. In Opbouw verscheen een reactie van drs. H. de Jong op dit interview, waarin het gaat over Jona, over wonderen en over bijbeluitleg.

De ‘oorverdovende stilte’ in de consistoriekamer
In De Wekker verscheen een artikel over het gesprek dat na de kerkdienst over de zojuist gehouden preek plaatsvindt in de consistorie, waarbij o.a. ds. J.H. Velema aan het woord komt, die constateert dat ambtsdragers soms weinig bijbelkennis hebben.

“Diaconie? We zijn toch geen armen?”
In het Reformatorisch Dagblad schreef K. van der Zwaag over grote gezinnen. Voor hun financiële situatie zou de diaconie meer aandacht moeten hebben.

Gebedsgenezing en het wezen van de eredienst
In de Gereformeerde Kerkbode voor Groningen etc. interviewde ds. S. de Jong prof.mr.drs. W. Nieboer, die waarschuwende woorden laat horen t.a.v. een gebedsgenezingactie.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer