Nader Bekeken

Ongereformeerd?

NB2003-7/8

juli/augustus 2003
jaargang 10, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
F.J. Bijzet
Ongereformeerd?
Hiskia herstelt de eredienst in de tempel. Hij roept het volk op tot God terug te keren, dan zal Hij ook tot het volk terugkeren. Deze oproep van Hiskia bij zijn poging tot reformatie lijkt eerder remonstrants of evangelisch dan gereformeerd. Maar dit dubbele spreken is bijbels en past bij het verbond dat God met ons sloot. Laten we niet te snel iets als ongereformeerd afwijzen, dat juist reformerend is!

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
G. Harinck bijzonder hoogleraar
In juni jl. kreeg de Theologische Universiteit te Kampen er een bijzonder hoogleraar bij in de persoon van de historicus dr. G. Harinck, die tevens directeur van het Archief- en Documentatiecentrum te Kampen is. In zijn inaugurele rede deed hij opzienbarende uitspraken.

Vrouw in NGK-ambt
Binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken is een rapport verschenen over de vrouw in het ambt. De conclusie die in het rapport getrokken wordt, is niet via de weg van de exegese maar via een hermeneutische vooronderstelling tot stand gekomen. De ambten van ouderling en predikant zouden ook voor de vrouw opengesteld kunnen worden. Wanneer de aanbevelingen van dit rapport gevolgd worden, zal dit consequenties hebben bij bestaande samensprekingen.

Ingezonden:
P. van Gurp
Weerwoord - een ongereformeerde ommezwaai verdedigd

Reactie:
J.W. van der Jagt
Pluralisme?
In het aprilnummer reageerde ds. J.W. van der Jagt op de ‘Oproep tot reformatie’, die een groep van verontrusten binnen de Gereformeerde Kerken gedaan heeft. Dr. Van Gurp antwoordt op wat geschreven werd over de verhouding tot de CGK m.b.t. de voortschrijdende schriftkritiek. In een reactie daarop weerlegt ds. Van der Jagt de kritiek.

Thema:
J.W. van der Jagt
Vol van de Geest
De klacht dat we als gereformeerden te weinig aandacht zouden hebben voor de Heilige Geest en zijn werk, wordt nogal eens gehoord. Het is moeilijk te zeggen of dit klopt. Dat de Catechismus in elk geval niet weinig aandacht aan de Heilige Geest geeft en daarin ook niet eenzijdig is, wordt met tal van voorbeelden en verwijzingen aangetoond.

Column:
G. Zomer Jzn
Wij zijn niet dronken
Een pilsje in de kerk, past dat wel? Wees niet dronken, maar nuchter gereformeerd, naar de inhoud en naar de vorm van je geloof. Dat was de boodschap van een dienst met openbare geloofsbelijdenis. Soberheid in zo’n dienst zou wel eens van meer kunnen getuigen dan van uitbreiding van het ritueel.

Rondblik:
L. Bezemer
Wat wil Balkenende II?
Hoe zal het gaan met het nieuwe kabinet? Nu de keuze van het CDA gevallen is op de VVD en D’66, zullen er weinig christelijk-politieke veranderingen verwacht mogen worden. Vragen worden opgeroepen als: is er oog voor de leegheid in de samenleving?; hoe gaan we met elkaar om in Nederland?; wat betekent het dat Balkenende kiest voor de weg omhoog?; is er een christelijk getuigenis? Gebed voor de overheid en voor dit volk is nodig!

S.J. Driessen
In Uw licht zien wij het licht
Het jaarlijkse Paascongres van gereformeerde studentenverenigingen had als thema ‘bijbelse hermeneutiek’. De congresbundel wordt kritisch onder de loep genomen en kort wordt iets gemeld over de lezingen die gehouden zijn.

Gemeentebreed:
R. van der Wolf
Beleef de rijkdom
Is het gebruik van formulieren bij kerkelijke plechtigheden nog nodig? Past de formeel klinkende kerktaal uit de formulieren nog wel bij de spiritualiteit en spontaniteit van vandaag? Toch blijkt dat formulieren met een leerstellig karakter nog zo eigentijds zijn als wat.

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Aandacht voor Israël
In 2002 verscheen bij Boekencentrum in Zoetermeer het boek De kring om de Messias van de Amsterdamse VU-hoogleraar theologie dr. ir. A. van de Beek. Het boek heeft als ondertitel ‘Israël als volk van de lijdende Heer’. Van de Beek trekt sterke verbindingslijnen tussen het lijden van de Messias en van het volk Israël, tussen het zoonschap van Jezus en van het volk Israël. Naast veel goeds in het boek roept dit tegenspraak op.

Gedicht:
De zieke man, E. du Perron. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Plaatselijke kerkelijke eenheid en kerkverband
In CV/Koers wordt in een opiniërend artikel de mening van prof. H.J. Selderhuis gevraagd over plaatselijke samensprekingen tussen GKV-CGK-NGK. Naar aanleiding daarvan wordt geciteerd uit het rapport van Deputaten kerkelijke eenheid over schriftuurlijk zicht op het kerkverband.

Homofilie in de gereformeerde gezindte
In Terdege stond een vierdelige serie artikelen over homofilie. Huib de Vries interviewde twee broeders over hun problematiek, hun worsteling en hun wil om te leven naar de Schrift, en het belang van vertrouwen en goede contacten.

Alsjeblieft, zeg tegen me dat ik het fout heb
In Clarion, het blad van de Canadian Reformed Churches, verscheen onder pseudoniem een hartenkreet over ontevredenheid met betrekking tot het kerkelijk leven. Op cynische toon wordt een aantal ‘tips’ gegeven.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer