Nader Bekeken

CNT voltooid

december 2010
jaargang 17, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Schelling
Een beter vaderland? Het hemelse!
De gelovigen uit Hebreeën 11 zien reikhalzend uit naar het hemelse vaderland. Hun energie was hun geloof. En hun geloofsovergave aan God maakt bij Hem iets los: zij mogen bij Hem horen. Ook wij in onze situatie mogen uitzien naar dat betere vaderland: wat een perspectief!

Kroniek:
J.W. van der Jagt
CNT voltooid
Het is een bijzondere gebeurtenis, dat de serie ‘Commentaar op het Nieuwe Testament’ (Kok, Kampen) nu voltooid is. We ontvangen hiermee leesbare boeken die goed toegankelijke schriftuitleg en regelmatig exegetische vernieuwing bieden.

Ambt of stoelendans
Deputaten Dienst en Recht willen de mobiliteit van predikanten bevorderen. Bij enkele van hun voorstellen aan de komende synode zijn kanttekeningen te plaatsen.

Voortgaand gesprek
Een ander opvallend synoderapport is dat van deputaten Kerkelijke Eenheid. Voortgaand gesprek, vooral over de binding aan de belijdenis, en over schriftverstaan en schriftuitleg, zal zeker nog nodig zijn.

Thema:
P. Niemeijer
Kerst: maak er geen sprookje van!
Kerst in de wereld en kerst in de kerk: een wereld van verschil. Maar hoe vieren de kerkmensen het Kerstfeest? De Bijbel geeft niet veel aanleiding voor allerlei romantische fantasieën, al geeft wat Lucas beschrijft, wel ruimte voor verschillende conclusies. Maar laten we met kerst het voornaamste echt vieren: de geboorte van Gods Zoon.

Column:
G. Zomer
Ik eet geen kip met kerst
Wat moet je, als de kippen die je cadeau kreeg, haantjes blijken te zijn?

Rondblik:
M. von Lindheim-Westerink
Feilbaar of onfeilbaar?
Tegenover de heersende oorsprongstheorieën van de wetenschap staat het geloof in de historische betrouwbaarheid van de bijbelse openbaring over de wordingsgeschiedenis van deze wereld. Het bijbelse geloofsvooroordeel daagt uit te zoeken naar een harmonie tussen de bijbelgegevens en de harde wetenschappelijke feiten over de aardgeschiedenis. Het spoor van het creationisme is het waard om gevolgd te worden.

Gemeentebreed:
F.J. Bijzet
De les van Calvijn: scheid je niet te snel af!
Nu er weer sprake was van afscheidingen binnen onze kerken, kunnen we van Calvijn leren dat en waarom hij waarschuwde voor een te snel breken met de kerk waarvan je lid bent.

Gelezen:
J.W. van der Jagt
Het Gereformeerden Boek
In Het Gereformeerden Boek van Willem Bouwman (uitg. Waanders, Zwolle) is veel te bekijken en te ontdekken over de wereld van de gereformeerden.

Boek van de maand:
S.M. Alserda
Gevormd uit sterrenstof
In kort bestek geeft René Fransen in zijn boek Gevormd uit sterrenstof (uitg. Medema, Vaassen) veel interessante informatie over verschillende terreinen van wetenschap, maar zijn conclusies zijn verregaand.

Gedicht:
Te Middelharnis is een kind verdronken, Ed Hoornik. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Nationale Synode en Hersteld Hervormde Kerk
In het Reformatorisch Dagblad legt dr. P. de Vries uit waarom hij deelname aan de Nationale Synode van de hand wijst. Eveneens in het RD legde prof.dr. H.G.L. Peels uit waarom hij er anders over denkt.

Jongeren en kerkelijke eenheid
Ds. G. Zomer laat in Stimulans aan jongeren zien wat de eenheid van de kerk inhoudt.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer