Nader Bekeken

Fossielen in het paradijs?

juli/augustus 2010
jaargang 17, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Heiligheid richting intimi
De priesters Nadab en Abihu, zonen van Aäron, worden door God zelf met vuur verteerd. De tekst vertelt maar weinig over wat ze verkeerd deden. Duidelijk is wel, al zijn dingen op zich nuttig en goed, de Here en de dienst aan Hem gaan altijd boven alles.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Blijdschap
Het zal er in ons land niet gemakkelijker worden om in de Here te geloven. Maar juist het volgen van Hem kan grote blijdschap geven!

Dooperkenning
Door de Raad van Kerken is besloten binnenkort te komen met een verklaring over de erkenning van de doop. Over en weer zullen kerken officieel laten verklaren dat ze elkaars doop erkennen. Wanneer gelovigen van kerk veranderen, kan zo’n verklaring van nut zijn. Baptisten hebben al aangegeven dat er geen sprake kan zijn van erkenning van de kinderdoop.

Ambitieuze TUK
De TU Kampen heeft een nota uitgegeven waarin de strategie wordt uitgezet om de doelstelling van de universiteit te bereiken. Een en ander is wel ambitieus en de vraag komt (weer) op of er niet meer met de TU Apeldoorn moeten worden samengewerkt.

Thema:
B.P. Hagens
Vrijgemaakte consumenten
Analyse van het consumentisme dat ook binnen onze kerken te vinden is. Waarvan is dit een gevolg en waartoe kan het leiden?

Column:
G. Zomer
Een luie lezer
Over vakantie en leeservaringen.

Rondblik:
M. von Lindheim-Westerink
Fossielen in het paradijs?
In het Darwinjaar 2009 werden nogal eens vragen gesteld naar de lengte van de scheppingsdagen. Moeten we denken aan dagen van 24 uur of aan langere perioden? In dit artikel wordt beargumenteerd waarom de opvatting van lange scheppingsperioden moeilijk te combineren is met de Bijbel.

Korte boekbespreking:
L. Bezemer
ChristenUnie op het pluche
Over de deelname van de CU in het kabinet schreef journalist Riekelt Pasterkamp een aardig, maar niet diepgravend boek onder de titel ChristenUnie op het pluche. De mensen, de idealen, de werkelijkheid (uitg. Kok, Kampen).

Boek van de maand:
H.J. Boiten
Door en door dopers
Henk Bakker gaat in zijn boek De weg van het wassende water (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer) op zoek naar de wortels van het baptisme. Hij geeft eerst een historisch overzicht en daarna wordt het boek meer dogmatisch-theologisch.

Gedicht:
Loslaten. Sytze de Vries. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Momentopname van een land zonder middelpunt
In Protestants Nederland tekende ds. L.J. Geluk, nog voor de verkiezingen van 9 juni, een portret van ons land, dat ook na de verkiezingen nog niet veranderd is.

Volgens we een uitdaging of een roeping?
Ds. P.J. Vergunst staat in De Waarheidsvriend stil bij het veelvuldig gebruik van het woord ‘uitdaging’ in het kerkelijk leven en vraagt zich af hoe dat zich verhoudt met roeping.

 
 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer