Nader Bekeken

Pinksterfeest

mei 2010
jaargang 17, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
W.F. Wisselink
Joël op het Pinksterfeest
Johannes de Doper bereidde Israël voor op de komst van de Messias. Jezus zelf zet dat onderwijs voort. Petrus wordt op zijn beurt door dat onderwijs op het spoor van Joël gezet, zodat hij die citeert in zijn toespraak op de pinksterdag.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Secularisatie
Over de brochure die dr. H.J.C.C.J. Wilschut schreef als reactie op de recente kerkelijke afscheidingen (Afscheiding? Over oproepen om zich van de GKv af te scheiden, Van Berkum Graphics, 2010).

Artikel 28 in de herhaling
Kan een beroep op artikel 28 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis afscheiding van de kerk rechtvaardigen? Uitgelegd wordt waarom bij afscheiding naar Openbaring 18:4 wordt verwezen, en er is aandacht voor de vraag wie bedoeld worden met hen die niet bij de kerk horen.

Thema:
A.N. Hendriks
Gekweld door geweld
In het boek Hete hangijzers (red. Martine van Veelen en Cees Dekker, Amsterdam, 2009) gaat prof. Eric Peels in op het geweld in de Bijbel. Het is een lezenswaardige bijdrage.

Gekweld door leed
Dr. Stefan Paas schrijft in dezelfde bundel over het waarom van het lijden. Paas benadert het vraagstuk filosofisch en op enkele punten stelt zijn bijdrage teleur.

Column:
G. Zomer
In het dal van Ajjalon
Over deskundigheid en kinderlijk geloof.

Rondblik:
L.E. Leeftink
Een brug te ver. Over de proefeditie ‘Liturgische formulieren’
In de nieuwe versie van het klassieke doopformulier is een belangrijke passage – over het in Adam veroordeeld en in Christus uit genade tot Gods kinderen aangenomen zijn – verwijderd. De argumenten van deputaten zijn niet sterk en nu wordt er verder op ingegaan hoe dit ‘bedrijfsongeval’ kon plaatsvinden.

Gemeentebreed:
Drama in de eredienst
A.G. Hagg
Waarom drama in de eredienst niet gepast en gewenst is, wordt duidelijk als je je realiseert wat de aard van de eredienst is.

Boek van de maand:
J. Beekhuis
Zonder twijfel
Bij uitgeverij Vuurbaak verscheen een biografie over Pieter Jongeling onder de titel Zonder twijfel. Pieter Jongeling (1909-1985). Journalist, politicus en Prins. Een boeiend en goed leesbaar boek over een boeiende man.

Gedicht:
Avondmaal. Jaap Zijlstra. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Islamiseert Nederland?
In CV.Koers verscheen een leerzaam artikel van Ludo Hekman en Karel Smouter, dat ze zelf een reality-check noemen, omdat volgens hen Nederland niet aan het islamiseren is.

Democratie of dictatuur van de meerderheid?
Prof.dr. A.Th. van Deursen schreef in De Waarheidsvriend een speels maar scherp stukje over het opdringen van libertinistische opvattingen aan minderheden.

Daar komt de bruid…
P. van de Breevaart signaleert in Protestants Nederland een snelgroeiend, maar onjuist gebruik bij huwelijksdiensten.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer