Nader Bekeken

Landbouwonderwijs

februari 2010
jaargang 17, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Landbouwonderwijs?
Jesaja 28 lijkt te besluiten met landbouwonderwijs. Eerst is de vernietiging van het land aangekondigd, maar daarna ook de belofte van het fundament met de hoeksteen. Daarna volgt een gelijkenis over de werkmethodes van een boer. Daarin wordt duidelijk dat de boer werkt volgens de werkstijl van God, want daarop heeft hij eerst gelet. Gods werk is voor ons onnarekenbaar.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
M/V in de kerk
De synode van Zwolle-Zuid stelde opnieuw een deputaatschap m/v in de kerk in, om zich te bezinnen op de vragen die er rond dit onderwerp leven. Er zal studiemateriaal ontwikkeld moeten worden en deputaten kregen ook als opdracht om ter voorbereiding van praktische besluiten zich bezig te houden met vragen die er leven. Er zijn wel opmerkingen te plaatsen bij het besluit van de kerk van Venlo om in dit stadium van bezinning al vrouwelijke preeklezers toe te laten.

Kerkorde en m/v
Er is een ontwerpkerkorde verschenen op de site van de kerken. De deputaten gaan daarin in enkele artikelen niet meer uit van de bestaande praktijk, maar houden de mogelijkheid van vrouwelijke diakenen meteen al open.

P.L. Storm
Gereformeerd lesmateriaal over homoseksualiteit?
Enige tijd geleden verscheen er voor het gereformeerd onderwijs een lesbrief over homoseksualiteit, als resultaat van samenwerking tussen GRIP (een platform van de vier grote scholengemeenschappen) en ContrariO (de interkerkelijke gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes). De lesbrief pretendeert niet te sturen op ethisch gebied. Dat deze stelling niet klopt en waarom niet, wordt duidelijk gemaakt.

Thema:
A. van der Sloot
Hoe lezen we de Bijbel in onze (post)moderne tijd?
Wij kerkmensen zijn net zo goed als ieder ander geïnfecteerd met het postmoderne denken. Ook wij staan sceptisch tegenover grote (wonder)verhalen. Het is belangrijk daarvan bij het lezen van de Bijbel doordrongen te zijn. Het postmoderne denken stimuleert ons om na te denken over vragen als: wat is het doel van de Bijbel?; wat zegt de boodschap van de Bijbel mij persoonlijk?

Column:
R.Th. Pos
Kerkbesef
Over eenheid van geloof en eenheid van de kerk, en hoe jongeren dat zien.

Rondblik:
J. Kamphuis
Ulrums Acte van Afscheiding of Wederkeering 13/14 oktober 1834
Met argumenten wordt aangetoond dat de Acte van Afscheiding of Wederkeering niet door ds. H.P. Scholte is geschreven en ook geen coproductie is van Scholte en Hendrik de Cock. Maar de Acte is veeleer een zaak van Ulrum, van predikant, kerkenraad en gemeente.

Gemeentebreed:
M.H. Sliggers
Hoe krijgen we ‘de goeie dominee’?
Overwegingen bij het beroepingswerk: waaraan een predikant moet voldoen, verschilt per gemeente; waarom solliciteren niet de gewenste optie is. Een predikant heeft een ambt en staat in dienst van God.

Boek van de maand:
Joh. de Wolf
Een pastorale brief aan Korinte
In de serie Commentaar Nieuwe Testament (uitg. Kok, Kampen) is nu ook het deel over 2 Korintiërs verschenen, en wel van de hand van dr. T.E. van Spanje: 2 Korintiërs. Profiel van een evangeliedienaar. Er is veel instemmends over dit boek te zeggen, al zijn er bij enkele opvattingen van de schrijver ook wel vragen te stellen.

Gedicht:
Sinds ik het weet, Jacqueline van der Waals. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
De kwalijke ontwikkeling van de Nederlandse euthanasiepraktijk
In VolZin verscheen een interview van Willem Pekelder met Gerbert van Loenen over diens boek Hij had beter dood kunnen wezen. Daarin wordt een kritische analyse gegeven van de in ons land gegroeide euthanasiepraktijk.

Het leren spannen van de spanningsboog
Prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten geeft in een column in De Waarheidsvriend aan hoe door een spreker een spanningsboog moet worden opgebouwd om de concentratie van zijn gehoor op te scherpen.

 
 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer