Nader Bekeken

Groeien naar de bekende God

NBmaart2013

juni 2012
Jaargang 19, nr 6

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Dolf te Velde
Tasten naar God?
Paulus is in Athene en ziet daar een altaar met het opschrift ‘Aan de onbekende god’. De heidense Grieken zagen overal de vele goden aan het werk, en die kon je maar beter te vriend houden. Daarom moest er niet eentje worden overgeslagen. Paulus neemt het risico om aan te sluiten bij die denkwereld.

Kroniek:
Aryjan Hendriks
Narratieve prediking?
Op 29 februari promoveerde ds. Kees van Dusseldorp aan de TU Kampen op een proefschrift waarin hij het pleit voert voor narratief preken: Preken tussen de verhalen. Een homiletische doordenking van narrativiteit (uitg. Kok, Utrecht).

Thema:
Henk Drost
Groeien – gereformeerd-missionaire gemeente
In de Bijbel gaat het om geestelijke groei, dat wil zeggen, goede prediking, trouw onderricht en verdieping van de relatie met God. Toch is de geestelijke groei maar één aspect van de kerk. Paulus bidt dat we er oog voor mogen krijgen dat het bij ‘groei’ gaat om heel de wereld. Want Christus is nu het ‘Hoofd boven al wat is’.

Column:
Rufus Pos
Belijdenisgeschenk
Het meest waardevolle dat je iemand kunt geven die belijdenis doet, is je gebed.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Alle mensen gered?
Wat bedoelt Paulus als hij aan Timoteüs (in hoofdstuk 2) schrijft dat God wil dat alle mensen worden gered en (in hoofdstuk 4) dat God de redder is van alle mensen?

Waarom naar de kerk?:
Pieter Niemeijer
Geschapen tot lof
God is onze Schepper, Hij heeft ons gemaakt en ook alles om ons heen. Heel de schepping is er om Gods heerlijkheid te laten uitkomen. En juist in de kerk krijgen we elke week de gelegenheid God te eren!

Rondblik:
Jaap Oosterhuis
De overwinnende kracht van Christus. Bevrijdingspastoraat (3)
In het bevrijdingspastoraat wordt de confrontatie gezocht met demonen of boze geesten. Spoort het met de Bijbel wat de aanhangers van dit pastoraat leren? Paulus is erg terughoudend: Christus heeft immers overwonnen en wij mogen uit zijn overwinning leven.

Rondblik:
Nynke de Boer
Schatgravers in Afrika
In Afrika is grote behoefte aan theologische literatuur en studiemateriaal. Door Preaching Library wordt dit gratis – meestal via internet – verspreid onder voorgangers.

Rondblik:
Huib van Leeuwen
Vóór de kinderdoop
We zijn voor de kinderdoop, en bij de doop van een kindje dat niet lang zal leven, komt extra duidelijk uit dat God de eerste in ons leven is.

Gemeentebreed:
Rufus Pos
Voorgaan in gebed
Een aantal praktische tips voor voorgangers en voor degene die wel eens wordt gevraagd om voor te gaan in gebed. Ook worden enkele valkuilen genoemd.

Gelezen:
Hans de Wolf
Studiebijbel in perspectief: behulpzaam maar behoedzaam
De Studiebijbel in perspectief (red. H.G.L. Peels en P.H.R. van Houwelingen, uitg. Jongbloed, Heerenveen) is ondanks enkele kritische puntjes aan te bevelen voor (persoonlijke en groeps)bijbelstudie.

Gedicht:
Achterbalcon, Anthonie Donker. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Stroom
Over het gemeentestichtingsproject Stroom in Amsterdam verscheen in VolZin een artikel van Katja Kreukels. Het ND van 21 april publiceerde er ook over en daarop reageerde ds. Henk Drost in het ND van 24 april.

Single
De Waarheidsvriendvan 26 april is een themanummer over alleengaanden. Drs. E.J. van Dijk schreef over de vraag wanneer je compleet bent.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Oktobernummer
- Synodebesluit m/v en het recht
- Gods naam loven
- Let op de ooievaar
- God en ik in de crisis

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer