Stichting Woord en Wereld

De Stichting Woord en Wereld wil informatie en voorlichting geven tot versterking van het gereformeerde leven onder het motto ‘dankbaar gereformeerd’.
De Stichting heet Woord en Wereld omdat het Woord van God richtinggevend is: niet alleen voor het gereformeerde leven, maar ook voor de wereld om ons heen. Dat Woord geven wij graag door in de context van vandaag. Want het gereformeerde leven en de wereld zijn altijd in ontwikkeling en in beweging, dus ook vandaag.
Het is belangrijk om de achtergronden van die beweging en ontwikkelingen in beeld te hebben. Ook om dieper af te kunnen steken naar de achterliggende argumenten. Dat mag best kritisch als dat nodig is. Daarom geeft de Stichting het maandblad Nader Bekeken uit en een serie Cahiers, waarvan er (in de regel) viermaal per jaar een nieuw deel verschijnt.
Sinds 22 juli 1985 bestaat de Stichting Woord en Wereld. Er zijn 20 jaargangen van Nader Bekeken verschenen en 100 cahiers.
 

Bestuur

Dagelijks bestuur:
Dr.ir. H.B. Driessen, voorzitter
W. Hindriks, secretaris, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W.A. Dreschler, penningmeester

Overige bestuursleden:
Drs. H.J. Boiten
Dr. P. Boonstra
Drs. G. den Dulk
Dr. B. van Egmond
Ds. P. Schelling
Ds. J. Wesseling
 


Nader Bekeken

Jaarlijks verschijntNader Bekeken elfmaal in full colour. Het blad kent een aantal vaste rubrieken.
De Kroniek en Persrevue worden geschreven vanuit de (kerkelijke) actualiteit.
Schriftlicht belicht een bijbels thema, ethische artikelen verschijnen vooral in Thema.
Woordwaarde behandelt een moeilijke bijbelse tekst, uitdrukking of voorval.
In Rondblik wordt de blik gericht op opvoeding en onderwijs, maatschappij en politiek, ethiek en geschiedenis e.d.
Opgewekt ge-reform-eerd laat aan de hand van de Dordtse Leerregels zien hoe rijk de gereformeerde leer is.
In Gemeentebreed komen praktische facetten van het gemeenteleven aan de orde.
En in Gelezen wordt een recent verschenen boek besproken.
Verder kent het blad de maandelijkse Column, die kort en vaak luchtig iets uit de leefwereld van vandaag bespreekt en een Gedicht, met daarbij een kort commentaar.
 

Redactie

Drs. J.W. van der Jagt, hoofdredactie
Drs. G. den Dulk, eindredactie
M.J.A. Zwikstra-de Weger, eindredactie
Dr. A. Bas
Drs. H.J. Boiten
Ds. C. van Dijk
Ds. P.L. Storm

Redactiesecretariaat:
Dr. J. Kooistra
Hemsterhuislaan 3, 9752 NA Haren
T: 050-5344508
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 


Cahiers

De Cahiers verschijnen in de regel viermaal per jaar, met als doel de gereformeerde visie op diverse onderwerpen te vormen en te versterken. De onderwerpen variëren van schriftstudie, belijdenis, kerkgeschiedenis, ethiek en pastoraat tot en met maatschappij, politiek en onderwijs.
 

Redactieraad

Ds. H. van den Berg
Ds. S.W. de Boer
Ds. D.S. Dreschler
A. Flipse

Redactiesecretariaat:
Drs. B.P. Hagens
Jan de Rooystraat 32
3762 HM Soest
T: 035-6022243
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Woord en Wereld is een ANBI-instelling

  1. Het fiscaalnummer van de Stichting Woord en Wereld is 0087.56.806.
  2. Beloningsbeleid.
    De leden van bestuur en redactie en andere bij de stichting betrokken personen ontvangen slechts (gedeeltelijk) vergoeding van de door hen gemaakte kosten. De auteurs van artikelen in Nader Bekeken en van de cahiers ontvangen een bescheiden royalty. Deze vergoeding kan binnen de zogenaamde vrijwilligersregeling belastingvrij worden uitbetaald. Vacatievergoedingen of andere vormen van beloning worden niet verstrekt.
  3. Omdat de financiële resultaten van jaar tot jaar sterk (kunnen) schommelen presenteren wij het financiële resultaat als gemiddelde van de afgelopen drie boekjaren.
  Omzet uitgeverij €   85.959
  Kosten uitgeverij €   59.194
  Bruto winst €   26.765
  Kosten *) €   33.626
  Resultaat €    -6.861
  Giften en donaties €     5.254
  Intrest/bankkosten €       -488
  Incidentele zaken €     2.597
  Netto resultaat €        501

*) Onder het hoofd kosten zijn geboekt reclamekosten, reis- en vergaderkosten, porti en telefoon, algemene kosten, kosten abonneeadministratie, vakliteratuur en afschrijving voorraden.

De jaarrekening wordt opgesteld door de penningmeester en gecontroleerd en goedgekeurd door het bestuur. Het bestuur laat zich hierbij adviseren door een ter zake kundige derde (niet zijnde een bestuurslid).